De werkgroep “Politiek en DV techniek” analyseert actuele politieke ontwikkelingen in de defensiesector. Zij levert onafhankelijke feiten en duiding vanuit de technologische kennis en ervaring van ingenieurs.

De werkgroep Politiek en DV techniek heeft vragen en opmerkingen naar aanleiding van de door de Minister van Defensie aangekondigde beleidsdoorlichting van het COTS/MOTS beleid. De aanbevelingen zijn opgesteld op basis van openbaar beschikbare informatie en kennis en ervaring op het gebied van defensietechnologie. 

De werkgroep juicht toe dat het COTS/MOTS beleid tegen het licht wordt gehouden. Wij geven immers al enige jaren aan dat het niet in het belang van de Nederlandse krijgsmacht noch van de  Nederlandse economie is om dit beleid zo dogmatisch te hanteren als thans gebeurt. De werkgroep meende echter dat in de nieuwe Defensie Industrie Strategie (DIS) het COTS/MOTS beleid al zou worden losgelaten. Daarnaast heeft de werkgroep enkele voorstellen voor aanvullende vragen bij het onderzoek.

Alle vragen en opmerkingen van de werkgroep vindt u via deze link

 

_____________________________
Den Haag, 12 september 2019
Meer informatie over de werkgroep Politiek en Defensietechniek vindt u via deze link.
Heeft u nog vragen of wilt u de commentaren van de werkgroep per email ontvangen? Neem dan contact op met de werkgroep via E: politiektechniek@kividv.nl 
Disclaimer: De gegeven feiten en meningen zijn gebaseerd op open bronnen en op de kennis en ervaring van werkgroep leden.
Als onderdeel van de beroepsvereniging KIVI is de werkgroep onafhankelijk van politieke partijen, overheden en bedrijven. 
Dit is geen officieel standpunt van KIVI. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hetgeen door de werkgroep of haar leden naar voren is gebracht.

Foto: Jesterhat84 via wikimedia (CC BY-SA 3.0 NL) 

 

 

web stats