De werkgroep “Politiek en DV techniek” analyseert actuele politieke ontwikkelingen in de defensiesector. Zij levert onafhankelijke feiten en duiding vanuit de technologische kennis en ervaring van ingenieurs.

De werkgroep heeft onderstaande vragen en opmerkingen over het DMP-D voor de bouw van het Combat Support Ship Zr.Ms. Den Helder, gepubliceerd door de Staatssecretaris van Defensie op 19 december 2019. Het commentaar is opgesteld op basis van openbaar beschikbare informatie en kennis en ervaring op het gebied van defensietechnologie. 

Het Combat Support Ship (CSS) wordt “sole source” aanbesteedt onder toepassing van VWEU art 346. Voor zover de werkgroep kan nagaan wordt de Nederlandse kennis en kunde zoals bedoeld in de Defensie Industrie Strategie daarmee effectief ingezet. Dat is van groot belang om dit complexe en unieke schip met weinig risico tot een succes te maken.

De werkgroep heeft nog wel enkele vragen. Onder andere waarom de zelfverdedigingssystemen zijn weggelaten, wie de systeemverantwoordelijkheid draagt, hoe duurzaam en cyberveilig het schip zal zijn. 
Het volledige commentaar en vragen van de werkgroep download u via deze link.
 

_____________________________
Den Haag, 7 januari 2020
Meer informatie over de werkgroep Politiek en Defensietechniek vindt u via deze link.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de werkgroep via E: politiektechniek@kividv.nl 
Wilt u de commentaren en adviezen van de werkgroep per email ontvangen? Meldt u dan aan voor onze mailinglist.
Disclaimer: De gegeven feiten en meningen zijn gebaseerd op open bronnen en op de kennis en ervaring van werkgroep leden.
Als onderdeel van de beroepsvereniging KIVI is de werkgroep onafhankelijk van politieke partijen, overheden en bedrijven. 
Dit is geen officieel standpunt van KIVI. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hetgeen door de werkgroep of haar leden naar voren is gebracht.

Foto: Mediacentrum Defensie 

 

 

web stats