Innoveren is investeren in de toekomst.

Defensie speelt niet langer een leidende rol in innovatie. Niet alleen in het uitvinden van iets geheel nieuwe technologieën, maar ook niet in het slim toepassen van bestaande technologie waardoor het verwachtingspatroon van de tegenstander wordt verstoord. Daarom moet de Koninklijke Marine niet alleen streven naar zo innovatief mogelijke ontwerpen van marineschepen, maar ook gedurende de levensduur adaptief inspelen op technologische ontwikkelingen. 

Lees het artikel van Jeroen de Jonge (TNO)

Jeroen de Jonge MSc
Was van 1981 tot 2012 officier bij de
Koninklijke Marine, is nu Business
Director Naval Programs bij TNO,
jeroen.dejonge@tno.nl

 

 

Foto: Ministerie van Defensie