De werkgroep “Politiek en techniek” van de afdeling Defensie en Veiligheid analyseert actuele politieke ontwikkelingen in de defensiesector. Zij levert onafhankelijke feiten en duiding vanuit de technologische kennis en ervaring van ingenieurs.

Op 2 november 2022 publiceerde de regering de Defensie Industrie Strategie in een nieuwe geopolitieke context en de Uitvoeringsagenda Innovatie en Onderzoek.

Onze werkgroep Politiek en Defensietechniek heeft vragen over beide documenten aangeboden aan de Vaste Commissie voor Defensie in de Tweede Kamer.
Via deze links vindt u de vragen over de Defensie Industrie Strategie en de Uitvoeringsagenda Innovatie en Onderzoek.

De belangrijkste punten zijn: (1) betere aanbestedingsprocedures voor innovatie en MKB, (2) methoden om sneller te kunnen opschalen bij een crisis, (3) effectievere financiering en (4) een pleidooi dat de Nederlandse industrie meer kan dan alleen maar toeleveren aan buitenlandse bedrijven.  

 

_____________________________
Den Haag, 17 januari 2023
Meer informatie over de werkgroep Politiek en Defensietechniek vindt u via deze link.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de werkgroep via E: dv@kivi.nl 
Wilt u de commentaren en adviezen van de werkgroep per email ontvangen?  Meld u aan via deze link.

Ben je ingenieur en wil je meewerken aan onze adviezen aan de Tweede Kamer? Neem contact op via dv@kivi.nl 
Disclaimer: De gegeven feiten en meningen zijn gebaseerd op open bronnen en op de kennis en ervaring van werkgroep leden.
Dit is geen officieel standpunt van KIVI. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hetgeen door de werkgroep of haar leden naar voren is gebracht.

Foto: Beeldbank KIVI