De werkgroep “Politiek en DV techniek” analyseert actuele politieke ontwikkelingen in de defensiesector. Zij levert onafhankelijke feiten en duiding vanuit de technologische kennis en ervaring van ingenieurs.

De werkgroep Politiek en DV techniek heeft enkele vragen en opmerkingen over de Defensiebegroting 2022.van het demissionaire kabinet. De vragen gaan over duurzaamheid en de eerste projecten van het European Defence Fund (EDF).

In deze vragen geeft de werkgroep zorgen aan over de maatschappelijke druk op de energietransitie, terwijl in de defensiebegroting aan het onderwerp vrijwel geen aandacht wordt besteed. Daarnaast is het niet duidelijk of en hoe nationale co-financiering van projecten van het European Defence Fund (EDF) geregeld is. In de begroting is hierover niets terug te vinden.

Download hier een PDF.

 

_____________________________
Den Haag, 25 oktober 2021
Meer informatie over de werkgroep Politiek en Defensietechniek vindt u via deze link.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de werkgroep via E: politiektechniek@kividv.nl 
Wilt u de commentaren en adviezen van de werkgroep per email ontvangen?  Meld u aan via deze link.
Disclaimer: De gegeven feiten en meningen zijn gebaseerd op open bronnen en op de kennis en ervaring van werkgroep leden.
Als onderdeel van de beroepsvereniging KIVI is de werkgroep onafhankelijk van politieke partijen, overheden en bedrijven. 
Dit is geen officieel standpunt van KIVI. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hetgeen door de werkgroep of haar leden naar voren is gebracht.

Foto: Ministerie van Defensie

 

web stats