De werkgroep “Politiek en DV techniek” analyseert actuele politieke ontwikkelingen in de defensiesector. Zij levert onafhankelijke feiten en duiding vanuit de technologische kennis en ervaring van ingenieurs.

De werkgroep Politiek en DV techniek heeft onderstaande vragen en opmerkingen over de reactie van de Staatssecretaris van Defensie op het derde rapport van bureau ICT toetsing (BIT) over het Grensverleggende IT project (GrIT). Het commentaar is opgesteld op basis van openbaar beschikbare informatie en kennis en ervaring op het gebied van defensietechnologie. 

De werkgroep vindt het een goede ontwikkeling dat de aanbeveling om het GrIT project in kleinere beheersbare delen op te pakken wordt overgenomen. in een vorig advies heeft onze werkgroep ook al op het belang van zo’n aanpak gewezen. Er blijven echter nog wel enkele vragen over deze nieuwe aanpak. Met name m.b.t. risico’s en governance.  

U vindt de vragen en toelichtingen via deze link.

 

_____________________________
Den Haag, 22 juli 2019
Meer informatie over de werkgroep Politiek en Defensietechniek vindt u via deze link.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de werkgroep via E: politiektechniek@kividv.nl 
Wilt u de commentaren en adviezen van de werkgroep per email ontvangen? Meldt u dan aan voor onze mailinglist.
Disclaimer: De gegeven feiten en meningen zijn gebaseerd op open bronnen en op de kennis en ervaring van werkgroep leden.
Als onderdeel van de beroepsvereniging KIVI is de werkgroep onafhankelijk van politieke partijen, overheden en bedrijven. 
Dit is geen officieel standpunt van KIVI. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hetgeen door de werkgroep of haar leden naar voren is gebracht.

Foto: KIVI beeldbank

 

 

web stats