De Europese koepelorganisatie voor de afdeling Defensie en Veiligheid, de federation of European Defense Technology Associations EDTA, heeft onderstaande aanbevelingen aan het Europese Parlement gedaan over Europese belemmering om de verhoogde investeringen in Defensie effectief te implementeren in ontwikkeling van technologie en bouw van systemen.

De oorlog in Oekraïne toont aan dat defensie technologie en materieel niet tot het verleden behoort, maar van het grootste belang is voor de veiligheid van de Europese Unie en onze lidstaten. Duitsland investeert nog eens 100 miljard euro in hun defensie en ook andere lidstaten van de Europese Unie verhogen hun budget naar de 2%-bbp-norm. De uitvoering van verhoogde defensie-investeringen en de uitvoering van het werk door de industrie wordt echter sterk belemmerd door twee beperkingen die door de Europese Unie worden opgelegd.

De eerste regel is de uitsluiting van investeringen in militair materieel door de Europese Investeringsbank (EIB) en gelieerde organisaties. Deze brede uitsluiting moedigt civiele banken en andere financiële instellingen sterk aan om een soortgelijk beleid te voeren. Het zou veel effectiever zijn wanneer deze uitsluiting beperkt zou blijven tot "controversiële wapens", zoals clustermunitie en chemische wapens, zoals vastgelegd in verschillende multilaterale verdragen.

Een ander prangend punt is het voornemen van het "Platform voor Duurzame Financiering" van de Europese Commissie om investeringen in de Europese defensie maatschappelijk onaanvaardbaar te verklaren. Hun rapport van 28 februari 2022 raadt particuliere investeerders in de hele Europese Unie opnieuw sterk af om te investeren in defensiegerelateerde bedrijven. Dit belemmert de lidstaten in toenemende mate om de Europese industrie te betrekken bij de uitvoering van hun verhoogde defensiebudgetten. Gezien de recente geopolitieke ontwikkelingen zou deze trend snel moeten worden tegengegaan.

Het beleid is op beide punten in tegenspraak met het voornemen in de Mededeling van de Europese Commissie van 15 februari over de bijdrage van de Commissie aan de Europese defensie , waarin op bladzijde 5 wordt gewezen op: "ervoor te zorgen dat ander horizontaal beleid, zoals initiatieven inzake duurzame financiering, in overeenstemming blijft met de inspanningen van de EU om de toegang van de Europese defensie-industrie tot financiering en investeringen te vergemakkelijken".

De EDTA heeft het Europees Parlement aanbevolen de nodige maatregelen te nemen om een doelmatige uitvoering van verhoogde defensiebudgetten mogelijk te maken door correctie van de twee genoemde beperkende beleidsmaatregelen.

 

Over de EDTA
De onafhankelijke federatie van European Defence Technology Associations (EDTA) bestaat uit 11 ingenieursverenigingen in heel Europa. De federatie werd in 1992 opgericht door de NAVO-IEPG, destijds een forum voor bewapeningssamenwerking van de ministers van Defensie van de Europese NAVO-landen. Het lidmaatschap van de federatie telt momenteel op tot meer dan 6000 individuele ingenieurs en 400 bedrijven.  Zie www.fedta.eu voor meer informatie.

Contact
Neem voor meer informatie contact op via E: info@fedta.eu