Advies aan de Tweede Kamer over het inschakelen van deskundigen om lessen te trekken uit de coronacrisis

Op 21 juli 2020 stuurde de minister van VWS een brief over Lessons Learned tijdens de coronacrisis aan de Tweede Kamer.
Wij zonden op 27 juli onderstaande reactie en voorstel aan de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in de Tweede Kamer.

In de brief geeft de minister aan dat hij vele deskundigen zal betrekken bij de analyse van de genomen maatregelen tijdens de afgelopen maanden. Het doel is een tweede golf van besmettingen te voorkomen of te beperken. Het valt op dat de meeste in brief genoemde deskundigen epidemiologen, virologen, economen, gedragsdeskundigen en zorgverleners zijn. Dat lijkt logisch omdat het over een gezondheidscrisis gaat.

Veel technische en logistieke aspecten hebben echter ook een belangrijk effect op het verloop van de crisis gehad. Voorbeelden zijn de beschikbaarheid en veiligheid van mondkapjes en beademingsmachines; ventilatie van de binnenruimte: de logistiek van hulpmiddelen voor ziekenhuizen en verpleeghuizen; de beschikbaarheid en snelheid van coronatesten; en het mislukken van de appathon.

Op dit moment is nog steeds een debat over het nut van mondkapjes gaande. De technische doorlaatbaarheid van de verschillende modellen voor vloeistofdruppels en aerosolen is daarbij van essentieel belang. Evenals het gedrag van aerosolen in de binnen- en buitenruimte. Zonder die kennis is een debat over het gebruik van mondkapjes zinloos.
Ook bij het verbeteren van de beschikbaarheid en de snelheid van coronatesten bij de snel variërende vraag kunnen logistiek-ingenieurs en organisaties met logistieke ervaring en middelen een belangrijke rol spelen.
Begin september komt de CoronaMelder app weer in de belangstelling. Na een moeilijke start wordt deze nu vanuit ICT perspectief effectief ontwikkeld. De beperkte bijdragen vanuit andere disciplines kan bij de introductie echter nog tot onverwachte ontwikkelingen en risico’s leiden.

Technische en technisch-wetenschappelijke kennis, kennis van ontwikkelings- en aanbestedingsprocessen, kennis van logistiek en de beschikbaarheid van faciliteiten zijn van doorslaggevend belang bij de crisisbeheering.
KIVI adviseert de Tweede Kamer daarom aan de minister te vragen ook deskundigen uit de techniek en logistiek te betrekken bij zijn analyses.
Als onafhankelijke beroepsvereniging van ingenieurs zijn wij graag bereid de nodige deskundigen voor te dragen. Ook kunnen wij een technische experttafel inrichten met directe aansluiting naar kennis in vele tientallen technische disciplines.

_____________________________
Den Haag, 27 juli 2020

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via E: jan.wind@kivi.nl
Foto: Pixabay free to use
 

 

 

web stats