Het HSD Office team heeft afgelopen jaar hard gewerkt aan het realiseren van de doelen uit het jaarplan 2020.

Joris den Bruinen, algemeen directeur-bestuurder: 'Inspelend op de grote gevolgen van Corona, die ook door de organisaties in ons ecosysteem worden gevoeld. 2020 Was ook het jaar waarin we vooruit keken en een meerjarenstrategie maakten, samen met onze partners en stakeholders. Ondanks de uitdagingen die Corona met zich meebracht, zijn de resultaatafspraken uit het jaarplan 2020 voor een groot deel gerealiseerd en zijn we operationeel en financieel in control.

Zo hebben we onder andere met 130 organisaties gewerkt aan 12 innovatieprogramma’s met bijna € 2 miljoen aan uitgelokte investeringen. Ook hebben we via SecurityTalent meer dan 1.000 vacatures en stageplekken ontsloten waarmee we 37.420 bezoekers hebben getrokken. Helaas konden sommige doelstellingen door Corona niet worden gehaald, zoals de organisatie van de Internationale Cybersecurity Summer School.

In dit jaarverslag verantwoorden we wat we (anders) hebben gedaan, hoe dit heeft bijgedragen aan outcome-waarden en hoe we ons geld hebben uitgegeven. Een overzichtelijke tabel met de resultaten vindt u op pagina 51. '

Link naar het jaarverslag.