ADVERTORIAL - Volledig digitaal en geïntegreerd: de zesde generatie maritieme electronic warfare suites van Elbit Systems.

Defensie heeft in de huidige tijd te maken met een toenemend aantal bedreigingen in een toenemende diversiteit en dito complexiteit. Dit geldt ook voor het optreden in het elektromagnetisch spectrum. Om bemanningen van schepen en onderzeeboten te ondersteunen in het identificeren van deze dreigingen en het acteren hierop, ontwikkelt Elbit Systems momenteel zijn zesde generatie ‘EW Suites’. Hierin werken wapensystemen en sensoren in een gezamenlijke configuratie samen op basis van geavanceerde hardware en software. De bemanning is zo in staat in een split second te detecteren, weten en handelen.

Waar voorheen de boordschutter zijn munitie afvuurde op basis van de informatie die zijn eigen ogen en oren hem leverden, vertrouwen we anno 2021 beter op elektronische systemen die over de horizon ‘kijken’. Niet zonder reden. Het aantal en de complexiteit van bedreigingen neemt toe. De ‘ogen en oren’ van een schip moeten (veel) meer verschillende bedreigingen kunnen herkennen en bovendien steeds sneller. Zeker wanneer zij zich binnen een kort tijdsbestek vanuit verschillende richtingen aandienen. Daarbij zijn doelen steeds moeilijker te detecteren wat het niet eenvoudiger maakt een schip of onderzeeboot te beschermen.

Zesde generatie
Met de Electronic Warfare (EW) systemen van Elbit Systems is dit toch mogelijk. Dit bedrijf ontwikkelt al meer dan vijftig jaar EW-systemen en is inmiddels bezig met de ontwikkeling van zijn zesde generatie elektronische oorlogvoering suites. Het gaat hier om volledig geïntegreerde, digitale suites die radar warning receivers en electronic support measures (ESM) apparatuur koppelen aan electronic attack en zelfbeschermingssystemen (inclusief decoys).

Data en nog eens data
De rondom 360° bescherming die de suites creëren, is gebaseerd op het realtime verzamelen en verwerken van grote hoeveelheden data. De zesde generatie suites maakt dan ook gebruik van een grote hoeveelheid en diversiteit aan zowel sensoren (ontvangers) als effectoren (jammers). De miljoenen pulsen per seconde die het systeem ontvangt, worden realtime verwerkt door geavanceerde software (data- en signaalverwerking). Hierbij is de software in staat om bedreigingen te onderscheiden van niet-bedreigingen. Bijvoorbeeld eigen of andere ongevaarlijke emitters. Aan alle bedreigingen kan hij bovendien een classificatie meegeven: hóe gevaarlijk is de dreiging?

Op basis van de conclusie die de software trekt, onderneemt het systeem eventueel actie door middel van soft-kill of anders hard-kill maatregelen. Dit kan automatisch en zelfstandig wanneer bijvoorbeeld een vijandelijke raket is gedetecteerd die door eigen vuurkracht is te vernietigen lang voordat hij zijn doel bereikt. In andere gevallen is een expliciete menselijke toestemming nodig om een actie te starten.

Jamming en misleiding
Naast detectie en analyse omvatten de nieuwste maritieme EW-systemen ook elektronische mogelijkheden om te ‘jammen’ of te misleiden. Voor dit laatste worden signalen afgegeven waardoor het lijkt alsof zich op een specifieke locatie een schip of andere bedreiging bevindt; dit terwijl er in feite niets is. De achterliggende gedachte is om hiermee de vijand af te leiden waardoor deze kwetsbaarder wordt of in elk geval zelf minder schade aanricht.

Alle systemen zijn ontwikkeld met een open architectuur wat de mogelijkheid biedt om apparatuur en nieuwe oplossingen, ook van derden, te integreren. Dit draagt bij aan het groeipotentieel van zowel oppervlakteschepen als onderzeeboten.

Ook de nieuwe Sa'ar 6 korvetten van de Israelische marine zijn uitgerust met "state of the art" geïntegreerde EW technologie van Elbit Systems.

Ontwikkelen voor de toekomst
Elbit Systems: ‘Belangrijk bij de ontwikkeling van deze systemen is dat je probeert maximaal in de toekomst te kijken. De bouw van een nieuw fregat duurt vanaf de tekentafel tot tewaterlating immers een aantal jaar. De zesde generatie die we nú ontwikkelen, is dan ook afgestemd op een tweetal grote klanten die in 2023 hun schepen aan de eindgebruiker zullen overdragen.'

De laatste heeft hiermee de beschikking over een EW-systeem dat – ten opzichte van de vorige generatie – gevoeliger, dynamischer en sneller is en daarnaast in een breder frequentiebereik opereert. Typisch van 0,5 – 40 GHz. Dit bereik betreft zowel het onderscheppen van signalen als het storen ervan. Dit betekent: meer bedreigingen vanuit alle richtingen in een korter tijdsbestek kunnen herkennen en hierop kunnen reageren.

SSPA-transmitter
Eén van de technische oplossingen om bovenstaande mogelijk te maken is de Solid State Phased Array (SSPA) actief elektronisch sturende transmitter. Deze transmitter is ontwikkeld door de Elisra EW en Signals Intelligence divisie van Elbit Systems en kenmerkt zich door een compacte vormgeving bij een laag gewicht. Desondanks ontwikkelt de SSPA nauwelijks warmte en heeft hiermee een laag energieverbruik. Bovendien dekt hij álle lucht-, grond- en maritieme systemen.

Elbit Systems: ‘De SSPA Transmitter maakt gebruik van een groot aantal actieve Gallium Nitride (GaN) halfgeleider Solid State Transmitter modules. Geavanceerde technologieën die ongetwijfeld in de toekomst nog meer zullen bijdragen aan de mogelijkheden om bemanning en materieel te beschermen.’

NOMAD onbemande decoy
De systemen van Elbit Systems worden niet alleen op schepen zoals fregatten ingezet. Rheinmetall Canada koos Elbit Systems bijvoorbeeld als leverancier voor een geïntegreerd EW-systeem dat is ingezet in de NOMAD: ‘Naval Off board Anti Missile Active Decoy’. Het gaat hier om een onbemand vaartuig dat stoort en misleidende signalen uitzendt om de vijand in verwarring te brengen. Het woord ‘decoy’ – lokaas – duidt bovendien op het feit dat hij is in te zetten om de vijand zodanig te lokken dat ze binnen het detectiebereik van het EW-systeem komen en vervolgens onschadelijk zijn te maken. Een dergelijk onbemand vaartuig kan volledig autonoom varen maar is ook op afstand te besturen. Het biedt zo bescherming aan het moederschip en eventuele overkoepelende taakgroep, eskader verbanden.

Meer over het groeiende aanbod van maritieme systemen van Elbit Systems vindt u hieronder in het korte YouTube filmpje

Meer info op de website van Elbit.

Bron afbeeldingen: Israëlische Marine