De werkgroep “Politiek en DV techniek” analyseert actuele politieke ontwikkelingen in de defensiesector. Zij levert onafhankelijke feiten en duiding vanuit de technologische kennis en ervaring van ingenieurs.

De werkgroep Politiek en DV techniek heeft onderstaande bevindingen over de hoofdlijnen van het Defensiematerieelbegrotingsfonds, zoals gepubliceerd door de Minister van Defensie in haar brief van 5 april 2019. Het commentaar is opgesteld op basis van openbaar beschikbare informatie en kennis en ervaring op het gebied van defensietechnologie. 

Het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF) heeft tot doel een oplossing te bieden voor de inflexibiliteit van het kasstelsel bij het doen van grote investeringen. Door instelling van dit fonds ontstaat een eenvoudiger mogelijkheid om te schuiven met investeringsprojecten, zodat het project en de techniek leidend zijn en niet het kasstelsel. 

Volgens de Kamerbrief wordt het fonds voornamelijk gevoed uit niet-gerealiseerde bedragen uit de lopende begroting van Defensie. Daardoor maakt het DMF sparen en uitstel van investeringsprojecten mogelijk. Er komt immers alleen geld in het fonds als Defensie in een kasjaar geld uit de begroting overhoudt. Op grond van de begroting 2019 zou het fonds pas ver na 2027 voor het eerst kunnen worden gevuld. Door spanning op de begroting is er tot dat jaar in totaal 9 Mld te weinig budget voor de geraamde uitgaven. Zie onderstaande grafiek op pagina 62 van de begroting 2019. 

In de Defensienota en het Nationaal Plan Defensieuitgaven t.b.v. de NAVO is in 2018 de behoefte aan meer investeringen, een grotere slagkracht en geavanceerde technologie vastgelegd. De ontwikkelingen en bouw van de daarvoor benodigde capaciteiten kost veel tijd. Daarom zou eigenlijk een ander soort fonds moeten worden gevormd. Namelijk een fonds waardoor investeringen versneld kunnen worden gedaan.


 

De roze lijn is het beschikbare budget. Alle bedragen daarboven zijn “spanning” bovenop de begroting. Plannen waarvoor in deze begroting geen dekking is.

Van 2019-2026 staat een spanning van 0,5 Mld - 1,5 Mld Euro per jaar op de begroting 2019. Gesommeerd oplopend tot ongeveer 9 Mld Euro.


 

 

_____________________________
Den Haag, 20 mei 2019
Meer informatie over de werkgroep Politiek en Defensietechniek vindt u via deze link.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de werkgroep via E: politiektechniek@kividv.nl 
Wilt u de commentaren en adviezen van de werkgroep per email ontvangen? Meldt u dan aan voor onze mailinglist.
Disclaimer: De gegeven feiten en meningen zijn gebaseerd op open bronnen en op de kennis en ervaring van werkgroep leden.
Als onderdeel van de beroepsvereniging KIVI is de werkgroep onafhankelijk van politieke partijen, overheden en bedrijven. 
Dit is geen officieel standpunt van KIVI. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hetgeen door de werkgroep of haar leden naar voren is gebracht.

Foto: Pixabay

 

 

web stats