Keith Klein M.Sc. winnaar van de jaarlijkse Prof. Kooy afstudeerprijs

Op 3 juni 2021 is de winnaar van de jaarlijkse Kooy Prijs bekend gemaakt. De voorzitter van de afdeling Defensie en Veiligheid van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) Jan Wind, reikte samen met de voorzitter van de Kooyprijs jury Bart Koene, de prijs van 2.000 euro uit aan Ir. Keith T.J. Klein. Hij won de prijs met zijn afstudeerscriptie: ‘Estimating 3D motion from radar data: Exploiting an omnidirectional radar array for motion estimation in the context of SAR imaging on agile platform.

Keith heeft gewerkt aan 3D-snelheidsbepaling van onbemande vliegtuigen met behulp van radargegevens. Het verkrijgen van een nauwkeurige positiebepaling is een uitdagend probleem bij coherente radarverwerkingstechnieken zoals Synthetisch Apertuur Radar (SAR). Dit geldt des te meer voor lichte en wendbare platforms zoals multi-copters/drones. Hun moeilijk voorspelbare bewegingen moeten nauwkeurig worden bepaald tijdens het verzamelen van gegevens en worden gecompenseerd tijdens de verwerking.

Het systeem van de drone-mounted radar --waar Keith onderzoek naar heeft gedaan—is door TNO ontwikkeld voor het Expeditionary Maneuver Warfare Department van de U.S. Office of Naval Research (ONR). Het systeem is van belang voor verkenningsmissies en hiermee bij uitstek relevant voor Defensie!

De jury bestond uit Dr. L. Koene (Juryvoorzitter en bestuurslid KIVI DV), Ing. L.F. Galle (Defensie Materieel Organisatie), Prof.dr.ir. P.H.A.J.M. van Gelder (TU Delft), Prof. dr. B.R.H.M. Haverkort (Tilburg University), Prof. dr. ir. F.E. van Vliet (TNO, Universiteit Twente) en Prof. dr. ir. P.J. Oonincx (Nederlandse Defensie Academie).

De uitreiking is te zien via deze link.