De werkgroep “Politiek en DV techniek” analyseert actuele politieke ontwikkelingen in de defensiesector. Zij levert onafhankelijke feiten en duiding vanuit de technologische kennis en ervaring van ingenieurs.

In de media wordt regelmatig gepubliceerd dat Nederland en bondgenoten materieel leveren aan Oekraïne ter ondersteuning in de oorlog met de Russische Federatie. De precieze aard en omvang van deze leveringen is niet openbaar. Sommige leveringen zijn echter bekendgemaakt, zoals MANPADs, helmen, pantservoertuigen en zelfs pantserhouwitsers. Geschonken middelen worden deels financieel gecompenseerd vanuit de European Peace Facility (EPF).

Deze leveringen betreffen geen nieuw aangeschafte systemen, maar worden betrokken uit het beschikbare materieel en voorraden van Defensie. Voorraden die blijkens het regeerakkoord en andere publicaties toch al onder druk staan. Verwervingsprocedures zijn echter stroperig en langdurig, terwijl de industrie door een sterk vergrote vraag niet snel zal kunnen leveren. Dit kan de gereedheid van Defensie verder onder druk zetten.

Zonder enige afbreuk te willen doen aan nut en noodzaak van deze leveringen heeft de werkgroep politiek en techniek van de afdeling Defensie en Veiligheid enige vragen over dit onderwerp gesuggereerd aan de Tweede Kamer. Volg deze link voor details

_____________________________
Den Haag, 26 april 2022
Meer informatie over de werkgroep Politiek en Defensietechniek vindt u via deze link.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de werkgroep via E: dv@kivi.nl 
Wilt u de commentaren en adviezen van de werkgroep per email ontvangen?  Meld u aan via deze link.
Disclaimer: De gegeven feiten en meningen zijn gebaseerd op open bronnen en op de kennis en ervaring van werkgroep leden.
Als onderdeel van de beroepsvereniging KIVI is de werkgroep onafhankelijk van politieke partijen, overheden en bedrijven. 
Dit is geen officieel standpunt van KIVI. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hetgeen door de werkgroep of haar leden naar voren is gebracht.