Op voordracht van het afdelingsbestuur heeft het hoofdbestuur Marjolein de Wit-Blok benoemd tot Lid van Verdienste van de afdeling Defensie en Veiligheid

ing. Marjolein de Wit - Blok is vanaf 2015 zeer actief binnen de afdeling Defensie en Veiligheid. Sinds 2016 als secretaris van de Kooy symposium commissie en in 2018 werd zij benoemd tot tweede secretaris van de afdeling. Binnen het bestuur is zij sinds 2020 "coördinator activiteiten". In die rol stimuleert Marjolein de bestuursleden van de afdeling en anderen om activiteiten inhoudelijk te organiseren. Zij verzorgt de coördinatie, communicatie en de nodige logistiek. Dat doet zij ook voor andere grote activiteiten, zoals jaarlijks cursus "Defensie voor ingenieurs" en het Kooy Symposium.Tijdens de coronacrisis heeft Marjolein een succesvol concept ontwikkeld voor korte inhoudelijke webinars, dat daarna ook nog veel wordt gebruikt. Zonder Marjolein zou de afdeling veel minder activiteiten kunnen ontplooien dan nu mogelijk is, zowel qua aard als aantal, Dit alles levert de afdeling een zeer grote bekendheid op, zowel binnen als buiten KIVI.

Als afdelingsbestuur willen we niet alleen leden na afloop van hun bestuursperiode of andere inzet onderscheiden, maar excellente inzet al veel eerder belonen. Marjolein is die beloning meer dan waard.

De onderscheiding werd op 13 april 2022 tijdens het Kooy symposium 2022 uitgereikt door Jan Wind, voorzitter KIVI afdeling Defensie en Veiligheid.