Op 5 maart jl is vereniging voor oud- en reserveofficieren van de Krijgsmacht ‘Mars en Mercurius’, officieel toegetreden als partner van het Kooy Symposium.

De leden van deze Europa-brede vereniging hebben een verantwoordelijke positie in het maatschappelijke en bedrijfsleven en staan elkaar zowel privé als in zaken met raad en daad bij. Hun doelstellingen passen uitstekend bij het streven van het Kooy Symposium om – als industrie- en overheid onafhankelijke partij – de defensietop, politici en ingenieurs bij elkaar te brengen om technische ontwikkelingen voor Defensie te bespreken.

Het eerste Kooy Symposium werd georganiseerd in 2002 in een samenwerking tussen de afdeling Defensie en Veiligheid van ingenieursvereniging KIVI, TNO en APA. In de jaren die volgden hebben het NLR, de KVMO, en nu Mars & Mercurius”  zich aangesloten.

De doelstelling van het Kooy Symposium is om het belang van technische ontwikkelingen onder aandacht van Defensie en de politiek en brengen en tevens om technici met een defensie-achtergrond bijeen te brengen en kennis te delen over de rol van techniek binnen defensie. Hiervoor wordt ieder jaar een specifiek thema gekozen dat relevant is voor defensie en behandeld vanuit zowel militair als technisch oogpunt. Als onderdeel van het symposium krijgen bedrijven de mogelijkheid om meer te vertellen over Nederlandse technische en technologische ontwikkelingen die binnen het thema passen.

Mars en Mercurius

Om ieder jaar een inhoudelijk symposium te kunnen organiseren worden de netwerken van de verschillende commissieleden – als vertegenwoordiger van de verschillende partners – intensief gebruikt. Toen vereniging Mars en Mercurius dan ook het verzoek deed zich te mogen aansluiten bij de organisatie, heeft de commissie niet lang hoeven nadenken.

Mars en Mercurius is een selecte en actieve (Europese) vereniging voor oud- en reserveofficieren van de Krijgsmacht. Een echte zogenaamde Businessclub waar de leden een netwerk delen en onderhouden op basis van hun ervaringen vanuit een verantwoordelijke positie in het maatschappelijke of bedrijfsleven. Bestuurslid Peter Rooijmans: “Ik heb jarenlang deel uitgemaakt van het bestuur van het Kooy Symposium. Toen ik relatief kort geleden bestuurslid werd van Mars en Mercurius, was voor mij direct duidelijk dat onze doelstellingen perfect aansluiten bij de doelstelling van het Kooy Symposium om defensie te verbinden met de samenleving en het bedrijfsleven en heb een verzoek gedaan om als partner te mogen toetreden. Ik ben erg blij dat deze samenwerking zojuist is beklonken.”

Voorzitter van de Kooy Symposium commissie Ulrich Berrevoets: “We heten Mars en Mercurius van harte welkom en kijken uit naar een langdurige samenwerking”.

www.kooysymposium.nlwww.mars-mercurius.nlwww.kivi.nl/dv