Recent zijn NWO calls gepubliceerd voor de missies Maritieme Hightech en Data & Intelligence. In het verlengde hiervan worden in januari (online) matchmakingsbijeenkomsten georganiseerd. Interessant voor zowel onderzoekspartijen als het bedrijfsleven.

Defensie is sinds oktober 2019 onderdeel van het rijksbrede Missiegedreven Topsectoren- en Innnovatiebeleid. Samen met JenV en EZK zijn in de Kennis en Innovatie Agenda (KIA) Veiligheid acht missies gedefinieerd. Per missie zijn doelstellingen en innovatie- en kennisvragen verwoord. NWO heeft middelen beschikbaar om met wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek bij te dragen aan de maatschappelijke thema’s van het MTIB en de missies van de KIA Veiligheid.

Recent zijn NWO calls gepubliceerd voor de volgende twee missies:

Martitieme Hightech
Data & Intelligence

Binnen het Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) 2020-2023 wordt budget beschikbaar gesteld voor onderzoek naar deze twee thema's. Interdisciplinaire consortia van kennisinstellingen, publieke en private partners, kunnen voorstellen indienen met een totale omvang van minimaal € 750.000 en maximaal € 3.000.000.

In het verlengde hiervan worden in januari (online) matchmakingsbijeenkomsten georganiseerd. De eerste is gericht op het verkennen van mogelijke onderzoeksvragen, de tweede is gericht op consortia vorming.

Registreren voor 15 januari
Registreren voor 29 januari
 

Beide activiteiten zijn interessant voor zowel onderzoekspartijen als het bedrijfsleven.

Beeld: Mediacentrum Defensie