Sinds 2015 onderhoudt onze afdeling een partnerschap met Eurodefense. Dit is een Europese vereniging van (oud) top-diplomaten, ministers en hoge officieren. De vereniging voorziet de Europese Commissie en het Europese Parlement en nationale overheden regelmatig van adviezen. In dit samenwerkingsverband zijn op dit moment 3 werkgroepen actief. Als je belangstelling hebt om hieraan bij te dragen kun je contact opnemen met Jan Wind: jw@kividv.nl

 1. Werkgroep over Europese militaire samenwerking.
  Onder de titel “Europe’s defence is Europe’s responsibility” ontwikkelt deze werkgroep een plan om op heel kleine schaal een Europese militaire capaciteit te ontwikkelen. Deze zal bestaan uit militairen die worden aangesteld door Europa en onder politieke verantwoordelijkheid van het Europese Parlement actief zijn. Gedacht wordt aan capaciteiten die nu nog niet bestaan of die veel sneller moeten worden kunnen ingezet dan nu mogelijk is.
  De werkgroep wordt geleid vanuit Eurodefense Nederland en heeft 17 deelnemers uit 9 Europese landen.
 1. Hybrid warfare.
  Onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden in Europa op het gebied van hybride oorlogvoering, waarbij onder meer gekeken wordt naar strategieën, benodigde capaciteiten en de ontwikkeling van technologieën om weestand te bieden tegen een hybride  dreiging.
  De werkgroep is in ontwikkeling en zal worden geleid vanuit Eurodefense Duitsland.
 1. Rol van het MKB in de Europese defensieindustrie.
  Europa breed onderzoek naar de mate waarin het MKB wordt ingeschakeld bij defensie-opdrachten. Onder meer het MKB als hoofd- of onderaannemer, inschakeling van buitenlandse bedrijven en de rol van het MKB bij R&D. Op dit moment loopt een uitgebreide enquete (http://survey14.fedta.eu). In de komende maanden worden aanbevelingen aan de Europese en nationale bestuurders ontwikkeld. Onze afdeling KIVI DV organiseert begin mei een discussieavond over dit onderwerp.
  De werkgroep wordt geleid door de Federation of European Defence Technology Associations (EDTA), waar KIVI lid van is. De werkgroep heeft 20 leden uit 9 landen.

http://www.eurodefense.nl/