De werkgroep “Politiek en DV techniek” analyseert actuele politieke ontwikkelingen in de defensiesector. Zij levert onafhankelijke feiten en duiding vanuit de technologische kennis en ervaring van ingenieurs.

De werkgroep Politiek en DV techniek heeft vragen en opmerkingen over de voorgenomen midlife update van de Oceangoing Patrol Vessels (OPVs) van de Koninklijke Marine (Kamerstuk 2020D53256 dd. 18 december 2020). Het commentaar is opgesteld op basis van openbaar beschikbare informatie en kennis en ervaring op het gebied van defensietechnologie. 

Download hier een PDF van dit commentaar.

De vier patrouilleschepen (Oceangoing Patrol Vessels, OPV’s) van de Koninklijke Marine zijn omstreeks 2013 in dienst gesteld met een voorziene levensduur van 25 jaar. Diverse systemen zijn echter ontworpen voor een operationele gebruiksduur van 10-15 jaar. Om de OPV’s inzetbaar te houden tot aan het einde van hun levensduur, eind jaren dertig, acht de Staatssecretaris een Midlife Update (MLU) nodig. 

Het lijkt de werkgroep echter verstandig om te onderzoeken of het niet beter is om de OPVs tegen 2030 te vervangen door schepen die aan de meest moderne eisen voldoen.
Dat lijkt om de volgende redenen effectiever dan 100-250 miljoen euro in te zetten voor een MLU:

1. De uitvoering van de MLU is gepland tussen 2024 en 2034. De update van de operationele systemen wordt pas na 2029 uitgevoerd, terwijl de systemen deels slechts voor 10 jaar (tot 2023) zijn ontwikkeld. De MLU van het laatste OPV is bovendien pas afgerond in 2034, vier jaar voor haar in 2038 geplande levenseinde. Dat lijkt de werkgroep technisch, operationeel en financieel niet erg effectief.

2. De brief stelt dat de operationele capaciteiten van het OPV gelijk zullen blijven. De Defensievisie 2035 benadrukt echter dat het dreigingsbeeld diverser, complexer en verontrustender wordt. Ook laag in het geweldsspectrum is de dreiging door technologische ontwikkelingen toegenomen sinds de ontwerpfase van de OPVs rond 2008. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de groeiende proliferatie van commerciële drones (zowel vliegend als onderwater).

3. Ook zijn er nieuwe technologische mogelijkheden voor inzet van eigen onbemande middelen in het lage deel van het geweldsspectrum. Bijvoorbeeld een snel, onbemand en bewapend vaartuig, dat vanaf een OPV kan opereren. Als een MLU wordt uitgevoerd blijven deze mogelijkheden tot na vervanging van de OPVs buiten bereik.

4. Tijdens de MLU worden volgens de A-brief ook enkele duurzaamheids- en milieumaatregelen genomen. Er zijn echter geen activiteiten gepland om bij te dragen aan de voor 2030 geplande doelstellingen van de energietransitie.

5. De OPVs zijn na 10-15 jaar gebruik nog een aantrekkelijk product op de tweedehandsmarkt voor een nieuwe eigenaar die iets minder hoge eisen stelt aan technologische hoogwaardigheid, innovativiteit, etc. Door de relatief lage oorspronkelijke nieuwbouwkosten is de restwaarde relatief hoog.

6. Zoals de werkgroep eerder heeft aangegeven kan kort-cyclische vervanging van marineschepen doelmatig zijn. Naast operationele meerwaarde geeft vervanging immers een forse extra impuls aan de Nederlandse industrie terwijl de totale jaarlijkse kosten niet hoger hoeven te zijn.

Indien toch wordt besloten de MLU uit te voeren resten de volgende vragen:

1. In welke mate kunnen de OPVs bij gelijkblijvende operationele capaciteiten de toenemende dreiging van onderwaterdrones van bijvoorbeeld drugssmokkelaars, en bewapende onbemande vliegtuigen van bijvoorbeeld terroristen, het hoofd bieden.

2. Op welke manier draagt de update bij aan de realisatie van de energietransitie-eisen die in 2030 gerealiseerd moeten zijn?

3. Als de vervangende platform-subsystemen als COTS of MOTS van-de-plank worden aangeschaft, hoe wordt dan invulling gegeven aan inrichtingsprincipe #3 (sterk innoverend vermogen)? 

4. Hoe wordt voor de update van het platformsysteem voldaan aan de eisen van de DIS? Wordt daarbij een beroep gedaan op art. 346 VWEU?

 

_____________________________
Den Haag, 12 januari 2021
Meer informatie over de werkgroep Politiek en Defensietechniek vindt u via deze link.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de werkgroep via E: politiektechniek@kividv.nl 
Wilt u de commentaren en adviezen van de werkgroep per email ontvangen?  Meld u aan via deze link.
Disclaimer: De gegeven feiten en meningen zijn gebaseerd op open bronnen en op de kennis en ervaring van werkgroep leden.
Als onderdeel van de beroepsvereniging KIVI is de werkgroep onafhankelijk van politieke partijen, overheden en bedrijven. 
Dit is geen officieel standpunt van KIVI. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hetgeen door de werkgroep of haar leden naar voren is gebracht.

Foto: Mediacentrum Defensie

 

web stats