Peter Rooijmans ontving deze onderscheiding omdat hij initiatiefnemer is en al 20 jaar actief betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse Prof. Kooy symposium

Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan leden die langdurig zeer actief geweest zijn en bijzondere bijdragen hebben geleverd aan een afdelingPeter Rooijmans was in 2001 een van de vier initiatiefnemers van het Kooy symposium. Het motto was ‘gedeelde kennis is dubbele kennis’. De doelgroep ‘Defensie, politiek, kennisinstituten en bedrijfsleven’. Een ware succesformule.

Sinds de eerste editie in 2002 is het symposium vrijwel jaarlijks gehouden. Het groeide van een mini symposium met enkele tientallen deelnemers uit tot een jaarlijks evenement dat 350 of meer burgers en militairen trekt. Een van de grootste jaarlijkse evenementen van KIVI en een begrip in de defensiesector. Veruit de grootse activiteit van de afdeling Defensie en Veiligheid, samen met inmiddels 5 partner-organisaties.

Peter Rooijmans is als mede-initiatiefnemer het enige KIVI lid dat sinds de oprichting actief betrokken is gebleven bij het symposium. Als lid van de symposiumcommissie werkte hij al die jaren actief mee aan het welslagen van het symposium. Conceptueel, inhoudelijk en logistiek. 

De onderscheiding werd op 3 juni 2021 uitgereikt door Jan Wind, voorzitter KIVI afdeling Defensie en Veiligheid.