De werkgroep “Politiek en DV techniek” analyseert actuele politieke ontwikkelingen in de defensiesector. Zij levert onafhankelijke feiten en duiding vanuit de technologische kennis en ervaring van ingenieurs.

De werkgroep Politiek en DV techniek heeft onderstaande vragen en opmerkingen over het Strategisch Vastgoedplan van Defensie van 4 juli 2019. Het commentaar is opgesteld op basis van openbaar beschikbare informatie en kennis en ervaring op het gebied van defensietechnologie. 

De werkgroep is van mening dat het Strategisch Vastgoed Plan (SVP) plan slechts gericht is op één strategisch aspect,. Namelijk bestaand vastgoed, dat in gebruik zal blijven. Andere categorieën, zoals vastgoed dat op termijn moet worden afgestoten of juist aangekocht, zijn niet in dit plan opgenomen. 
Daarnaast heeft de werkgroep zorgen, dat deadlines om het bestaande vastgoed voldoende veilig te maken en aan de huidige eisen van welbevinden te laten voldoen, verder worden uitgesteld.
Op het gebied van duurzaamheid wordt slechts aangegeven dat aan de bouwkundige eisen zal worden voldaan, terwijl de bijzondere aard van het gebouwen en terreinen van Defensie juist veel meer mogelijk maakt om Nederland duurzamer te maken.

Details en alle vragen van de werkgroep vindt u via deze link.

 

_____________________________
Den Haag, 29 juli 2019
Meer informatie over de werkgroep Politiek en Defensietechniek vindt u via deze link.
Heeft u nog vragen of wilt u de commentaren van de werkgroep per email ontvangen? Neem dan contact op met de werkgroep via E: politiektechniek@kividv.nl 
Disclaimer: De gegeven feiten en meningen zijn gebaseerd op open bronnen en op de kennis en ervaring van werkgroep leden.
Als onderdeel van de beroepsvereniging KIVI is de werkgroep onafhankelijk van politieke partijen, overheden en bedrijven. 
Dit is geen officieel standpunt van KIVI. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hetgeen door de werkgroep of haar leden naar voren is gebracht.

Foto: Ministerie van Defensie

 

 

web stats