De werkgroep “Politiek en DV techniek” analyseert actuele politieke ontwikkelingen in de defensiesector. Zij levert onafhankelijke feiten en duiding vanuit de technologische kennis en ervaring van ingenieurs.

De werkgroep Politiek en DV techniek heeft onderstaande bevindingen over het missiegedreven topsectorenbeleid, zoals gepubliceerd door de Staatssecretaris van Economische Zaken en klimaat in haar brief van 26 april 2019. Het commentaar is opgesteld op basis van openbaar beschikbare informatie en kennis en ervaring op het gebied van defensietechnologie. 

Het nieuwe topsectorenbeleid gaat in op het innovatiebeleid en gehanteerde vormen van stimulering en in een separaat document inhoudelijk op de vier thema’s, waarvan Veiligheid er één is. De werkgroep is zeer verheugd dat Veiligheid nu één van de vier topsectoren voor nationaal R&D beleid is geworden, maar heeft toch enige vragen over beide documenten.

U vindt deze vragen via deze link.

 

_____________________________
Den Haag, 4 juni 2019
Meer informatie over de werkgroep Politiek en Defensietechniek vindt u via deze link.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de werkgroep via E: politiektechniek@kividv.nl 
Wilt u de commentaren en adviezen van de werkgroep per email ontvangen? Meldt u dan aan voor onze mailinglist.
Disclaimer: De gegeven feiten en meningen zijn gebaseerd op open bronnen en op de kennis en ervaring van werkgroep leden.
Als onderdeel van de beroepsvereniging KIVI is de werkgroep onafhankelijk van politieke partijen, overheden en bedrijven. 
Dit is geen officieel standpunt van KIVI. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hetgeen door de werkgroep of haar leden naar voren is gebracht.

Foto: Mediacentrum Defensie

 

 

web stats