De werkgroep “Politiek en DV techniek” analyseert actuele politieke ontwikkelingen in de defensiesector. Zij levert onafhankelijke feiten en duiding vanuit de technologische kennis en ervaring van ingenieurs.

De werkgroep Politiek en DV techniek heeft vragen en opmerkingen over de uitbreiding van de F 35 motorenonderhoudsfaciliteit (Kamerstuk2020D43600). Het commentaar is opgesteld op basis van openbaar beschikbare informatie en kennis en ervaring op het gebied van defensietechnologie. 

Het doet de werkgroep genoegen dat door extra investeringen in deze onderhoudsfaciliteit meer activiteiten naar Woensdrecht wordt gehaald en zeker dat deze investering spin-off van technologie naar de economie tot gevolg heeft. 

Pag. 1 Spillover
De werkgroep heeft wel enige zorgen dat geheimhoudingsaspecten de spin-off zullen beperken. Niet in de laatste plaats in verband met de technologische aspecten waaraan de brief refereert. Bijvoorbeeld de in het rapport van PWC genoemde eisen, die aan materiaaleigenschappen van (onderdelen van) het jachtvliegtuig worden gesteld qua sterkte, gewicht en temperatuurbestendigheid.
Vraag:
      In welke mate beperken geheimhoudingsaspecten de mogelijkheden voor spin-off naar de Nederlandse economie?

Pag. 2 Risico
De staatssecretaris benoemt twee niet-gekwantificeerde risico’s verbonden aan de voorgenomen uitbreiding: een financieel risico als gevolg van een verslechterende concurrentiepositie (t.o.v. Noorwegen) bij niet-uitbreiding, en het risico van de stikstofproblematiek bij wel-uitbreiding.
Vraag:
      Kan de staatssecretaris deze beide risico’s kwantificeren in termen van waarschijnlijkheid en potentiële schade of extra kosten.

 

_____________________________
Den Haag, 18 november 2020
Meer informatie over de werkgroep Politiek en Defensietechniek vindt u via deze link.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de werkgroep via E: politiektechniek@kividv.nl 
Wilt u de commentaren en adviezen van de werkgroep per email ontvangen?  Meld u aan via deze link.
Disclaimer: De gegeven feiten en meningen zijn gebaseerd op open bronnen en op de kennis en ervaring van werkgroep leden.
Als onderdeel van de beroepsvereniging KIVI is de werkgroep onafhankelijk van politieke partijen, overheden en bedrijven. 
Dit is geen officieel standpunt van KIVI. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hetgeen door de werkgroep of haar leden naar voren is gebracht.

Foto: US Air Force 

 

web stats