KIVI Defensie en Veiligheid reikt jaarlijks de prestigieuze Prof. Kooy afstudeerprijs uit voor de beste afstudeerscriptie aan WO of HBO in een voor Defensie en Veiligheid relevante technologie

Defensie en Veiligheid is een van de meest actieve afdelingen binnen KIVI. De afdeling ontplooit tal van activiteiten binnen de sector. We organiseren lezingen, symposia en bezoeken, adviseren de politiek, organiseren een cursus voor jonge ingenieurs, reiken jaarlijks een afstudeerprijs uit en dragen op diverse andere manieren bij aan de versterking van de sector defensie- en veiligheidstechnologie in Nederland.

De jaarlijkse Prof. Kooy prijs wordt uitgereikt voor de beste afstudeerscriptie aan WO of HBO in een voor Defensie en Veiligheid relevante technologie. De winnaar wordt door een jury van 6 à 8 hoogleraren en lectoren geselecteerd uit voordrachten. De uitreiking vindt plaats tijdens het jaarlijkse Kooy symposium.

Binnen de Kooy prijs commissie is plaats voor een extra jurylid.

Jurylid: hoogleraar of lector

Het betreft een vrijwilligersfunctie. U beoordeelt jaarlijks in het eerste kwartaal een aantal voordrachten voor de Kooy prijs. De commissie adviseert het bestuur over de winnaar(s). De prijs wordt uitgereikt tijdens het jaarlijkse Prof. Kooy symposium, waar u van harte welkom bent. De jurycommissie functioneert met de nodige ondersteuning van het bestuur en het KIVI-bureau. Het gaat bij de jury om de inhoud.

Uw profiel

Voor deze functie zoeken we een hoogleraar of lector in een voor Defensie en Veiligheid relevant vakgebied. Dit kan in vele specialisaties zijn: van geavanceerde sensoren tot logistiek en van scheepsbouw tot kunstmatige intelligentie. Voorbeelden vindt u hier.

Procedure

Als u belangstelling heeft voor deze functie wordt u verzocht dit uiterlijk 31 oktober 2021 kenbaar te maken aan de secretaris van het bestuur via secretaris@kividv.nl

Inlichtingen

Meer informatie over de functie en de procedure kan worden ingewonnen bij de voorzitter van de Kooy prijs commissie Bart Koene (E: bart.koene@kividv.nl) of de voorzitter van het bestuur Jan Wind (E:voorzitter@kividv.nl)

Foto: Ministerie van Defensie