De werkgroep “Politiek en techniek” van de afdeling Defensie en Veiligheid analyseert actuele politieke ontwikkelingen in de defensiesector. Zij levert onafhankelijke feiten en duiding vanuit de technologische kennis en ervaring van ingenieurs.

De werkgroep heeft onderstaande aanbevelingen over het DMP-B voorstel van 16 juni 2022 van de Staatssecretaris van Defensie voor vervanging van de C130 transportvliegtuigen. Deze zijn opgesteld op basis van openbaar beschikbare stukken en kennis en ervaring op het gebied van defensietechnologie. De opmerkingen en vragen betreffen uitsluitend technologische of daarmee verband houdende aspecten. Als onderdeel van KIVI is de werkgroep onafhankelijk van politieke partijen, overheden en bedrijven.

De werkgroep is verrast door het snelle besluit van Defensie om al in de DMP-B fase definitief voor de Embraer C-390M te kiezen. Waarom is b.v. de Airbus A400M niet gekozen, waar België en Duitsland mee vliegen. 

Een korte en beperkte analyse van de verschillen tussen de kandidaten en de A400M wekken bij de werkgroep de indruk dat de A400M slechts op prijs is afgevallen. Wellicht kan de Staatssecretaris dat bevestigen.
Van de in het DMP-B genoemde belangrijke kwalitatieve eisen heeft de A400M de kortste baanlengte nodig. Er zijn echter uiteraard ook andere eisen waaraan het toestel moet voldoen.
Daarnaast zou er met de nabije partners Duitsland en België veel meer op onderhoud samengewerkt kunnen worden, gezamenlijke operaties uitgevoerd, etc.
Ook zou de A400M een bijdrage zijn aan de beleidsdoelstelling van Defensie voor Europese samenwerking en strategische autonomie.

Een paar voordelen die de luchtvaart specialisten in de werkgroep in de beschreven keuze voor de Embraer C390M boven de C130J zien, zijn  een eenvoudigere operatie, minder onderhoud, en het aantal vlieguren, dat gerealiseerd kan worden. Vier motoren hebben meer onderhoud nodig dan twee.
Een ander voordeel voor de C390M tov de C130J is het relatief nieuwe Airframe. Het verder blijven doorontwikkelen van nieuwe vliegtuigen op oudere bewezen technologie heeft voordelen, maar ook nadelen. Dat is in de burgerluchtvaart ook weer aangetoond met de 737Max.

Download hier een PDF.

 

_____________________________
Den Haag, 22 juni 2022
Meer informatie over de werkgroep Politiek en Defensietechniek vindt u via deze link.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de werkgroep via E: dv@kivi.nl 
Wilt u de commentaren en adviezen van de werkgroep per email ontvangen?  Meld u aan via deze link.
Disclaimer: De gegeven feiten en meningen zijn gebaseerd op open bronnen en op de kennis en ervaring van werkgroep leden.
Dit is geen officieel standpunt van KIVI. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hetgeen door de werkgroep of haar leden naar voren is gebracht.

Foto: Ministerie van Defensie