De werkgroep “Politiek en DV techniek” analyseert actuele politieke ontwikkelingen in de defensiesector. Zij levert onafhankelijke feiten en duiding vanuit de technologische kennis en ervaring van ingenieurs.

De werkgroep Politiek en DV techniek heeft vragen en opmerkingen over de het DMP-B van 14 jan 2021 voor de vervanging van de Goalkeeper close-in-weapon-systems van de Koninklijke Marine (Kamerstuk 2021Z00668). Het commentaar is opgesteld op basis van openbaar beschikbare informatie en kennis en ervaring op het gebied van defensietechnologie. 

Download hier een PDF van dit commentaar.

Het gaat om vervanging door een nieuw systeem met RAM-raketten en 76 mm bestuurbare DART-granaten, ondersteund door een Nederlandse Pharos radar. Naar mening van de werkgroep past deze keuze goed bij de technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren.
De werkgroep heeft wel twee vragen over de toekomstige materiële uitrusting van schepen met een Close in Weapon System (CIWS). 

Pag. 2 CIWS voor Combat Support Ship (CSS)
In tegenstelling tot het gestelde in het DMP-A voor de vervanging van de goalkeeper (Kamerstuk 27 830, nr. 220) wordt het CSS volgens dit DMP-B om budgettaire redenen niet uitgerust met de nieuwe CIWS capaciteit. Het CSS is echter juist een High Value Target dat vaak extra risico loopt. Volgens het in de Defensievisie 2035 gestelde concept van schaalbare eenheden van beperkte omvang zal het CSS ook vaak zelfstandig taken opgedragen krijgen, waarbij de luchtverdediging door een zeer nabij fregat niet aanwezig is. Met de groeiende dreiging van terroristen die ook drones kunnen inzetten lijkt de budgettaire keuze niet logisch. Ook niet laag in het geweldsspectrum.

Pag. 3 Tweede goalkeeper op huidige LC-fregatten
Defensie ziet af van de toegezegde (zie Kamerstuk 27 830, nr. 238 van 8 juni 2018) plaatsing van een tweede goalkeeper op drie van de vier LC-fregatten. Zr. Ms. Evertsen is al met twee goalkeepers uitgerust. Argumentatie is ‘de beperkte toegevoegde waarde en de hiermee gemoeide kosten’. De indruk bestaat dat ook hier de kosten de doorslag hebben gegeven. De dreiging neemt immers slechts toe en al bij het ontwerp van de LC-fregatten was behoefte aan een tweede goalkeeper. Alleen daarmee hebben de LC-fregatten rondom dekking tegen nabije luchtdreiging. De kosten kunnen echter niet erg hoog zijn aangezien alle LC-fregatten met ‘provisions-for’ een tweede goalkeeper zijn uitgerust. 
Zeker omdat de LC-fregatten na het beschikbaar komen van goalkeeper systemen van andere schepen nog minstens 5 jaar van hun leven voor zich hebben lijkt het de werkgroep logisch dat de provisions-for worden gebruikt zodra dat mogelijk is.

_____________________________
Den Haag, 20 januari 2021
Meer informatie over de werkgroep Politiek en Defensietechniek vindt u via deze link.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de werkgroep via E: politiektechniek@kividv.nl 
Wilt u de commentaren en adviezen van de werkgroep per email ontvangen?  Meld u aan via deze link.
Disclaimer: De gegeven feiten en meningen zijn gebaseerd op open bronnen en op de kennis en ervaring van werkgroep leden.
Als onderdeel van de beroepsvereniging KIVI is de werkgroep onafhankelijk van politieke partijen, overheden en bedrijven. 
Dit is geen officieel standpunt van KIVI. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hetgeen door de werkgroep of haar leden naar voren is gebracht.

Foto: Ministerie van Defensie

 

web stats