De werkgroep “Politiek en DV techniek” analyseert actuele politieke ontwikkelingen in de defensiesector. Zij levert onafhankelijke feiten en duiding vanuit de technologische kennis en ervaring van ingenieurs.

De werkgroep Politiek en Defensietechniek van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) heeft onderstaande vragen en aanbevelingen over de Voorgangsrapportage van de Staatssecretaris van Defensie over de vervanging van de onderzeebootcapaciteit van 1 april 2022. Deze zijn opgesteld op basis van openbaar beschikbare stukken en kennis en ervaring op het gebied van defensietechnologie. De opmerkingen en vragen betreffen uitsluitend technologische of daarmee verband houdende aspecten.

De werkgroep is zeer teleurgesteld door het verdere uitstel van de bouw van nieuwe onderzeeboten. Zover uitgesteld dat de onderhoudbaarheid en de inzetbaarheid in ernstomstandigheden van de Walrus-klasse onderzeeboten werkelijk in het geding komt. Twee boten moeten immers al uit de vaart worden genomen. Dit is schrijnend, zeker omdat de Staatssecretaris constateert dat het programma des te urgenter is geworden in het licht van de snel verslechterde veiligheidssituatie langs de oostflank van het NAVO-verdragsgebied. Er ontstaat een feitelijk niet oplosbare capability gap op een zeer ongelukkig moment.

De werkgroep heeft 17 feitelijke vragen over de rapportage. Download deze hier een PDF

_____________________________
Den Haag, 18 april 2022
Meer informatie over de werkgroep Politiek en Defensietechniek vindt u via deze link.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de werkgroep via E: jw@kividv.nl 
Wilt u de commentaren en adviezen van de werkgroep per email ontvangen?  Meld u aan via deze link.
Disclaimer: De gegeven feiten en meningen zijn gebaseerd op open bronnen en op de kennis en ervaring van werkgroep leden.
Als onderdeel van de beroepsvereniging KIVI is de werkgroep onafhankelijk van politieke partijen, overheden en bedrijven. 
Dit is geen officieel standpunt van KIVI. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hetgeen door de werkgroep of haar leden naar voren is gebracht.