Onze afdeling heeft via de Federation of European Defence Technology Associations (EDTA) een samenwerkingsverband met Eurodefense. Dit is een netwerk van politici en diplomaten door heel Europa.

Onze afdeling heeft via de Federation of European Defence Technology Associations (EDTA) een samenwerkingsverband met Eurodefense. Dit is een netwerk van politici en diplomaten door heel Europa.

Binnen deze combinatie zijn meer dan 15 werkgroepen actief. Sommigen gericht op beleid, andere op industrie of op technologie. Enkele geleid door EDTA en de overige door Eurodefense. Doel van deze werkgroepen is óf kennis delen (Observatory), óf adviezen aan de Europese Commissie formuleren (Working Group). In alle gevallen wordt een bijdrage vanuit de technologie op prijs gesteld. Acht van deze werkgroepen zijn op dit moment relevant voor KIVI.

Als je als KIVI-DV lid kennis en ervaring hebt op een van onderstaande gebieden, mee wilt werken aan een advies voor de Europese Commissie, deel worden van het Europese netwerk en kennisnemen wat er in andere landen gebeurt meld je dan bij het bestuur voor deelname.

De voor KIVI relevante werkgroepen zijn:

EWG 5 - Space (Voorzitter Eurodefense Duitsland – EDF-GE)
Klein observatory dat ontwikkelingen in militaire ruimtevaart volgt en daarover jaarlijks rapporteert.
Zowel op het gebied van beleid, militaire gebruik en technologie.

EWG 26B - Climate change, Energy, Security and Defense (vz. Eurodefense Portugal – EDF - PT)
Grote werkgroep die met drie subgroepen werkt aan energietransitie voor Defensie.
(1) Geopolitieke ontwikkelingen, (2) Militair energiebeleid en strategie in Europa, (3) Technologie.
Voor de subgroep 3 is EDTA verantwoordelijk. Voorzitter van deze subgroep is Cent van Vliet.
Meerdere KIVI leden zijn hier bij aangesloten

EWG27B - Recommendations for EU Defence (vz. Eurodefense Nederland – EDF-NL)
Grote werkgroep die zich aanbevelingen ontwikkelt voor effectievere Europese samenwerking in Europese Defensie. Heeft o.a. een Europese Veiligheidsraad en een Europese interventiemacht voorgesteld. Ongeveer zoals nu in het Strategisch Kompas is opgenomen. Maar meer Communautair georganiseerd.

EWG28 - Hybrid Warfare (vz Eurodefense Italia EFF-IT)
Startende werkgroep die aanbevelingen gaat doen over Hybrid warfare beleid. Daarbij speelt technologie een belangrijke rol (zowel technologie van de tegenstander als eigen technologie).
Enkele EDTA leden uit Zwitserland en de Czech Republic zijn lid.

EWG29 - Participation of SMEs in the European Union Defense industry (vz. EDTA)
Grote werkgroep die het Europese beleid op het gebied van het defensiegerelateerde MKB volgt en daarover aanbevelingen aan de Europese Commissie en het Europese parlement opstelt. Heeft al geleid tot moties in het Europese Parlement en een dialoog met top van de Europese Commissie.
Totaal 22 leden uit 10 landen.

EWG32 – Anti terrorisme in de EU (vz. Eurodefense Frankrijk EDF-FR)
Startend observatory dat nieuwe ontwikkelingen ontwikkelingen op het gebied van terrorisme volgt en daarover jaarlijks rapporteert. Zowel terroristische activiteiten als beleid en technologie.
Een EDTA lid uit Denemarken. 

EWG33 - New technologies (vz. Eurodefense Duitsland EDF-GE)
Klein en weinig actief observatory dat nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van defensie volgt en daarover jaarlijks rapporteert.

EWG##- The future of finance for defence (vz. EDTA en Eurodefense Portugal EDF-PT)
Grote werkgroep die aanbevelingen aan de Europese Commissie en lidstaten formuleert over financiële aspecten. O.a. de zware ESG criteria die van toepassing worden op investeringen in Defensie en mogelijkheden om grote Defensie capaciteiten geheel of gedeeltelijk met privaat te financieren.
Totaal 19 leden, waarvan 10 van EDTA en meerdere externe experts uit de financiële sector.