Winnaar Kooy Prijs 2020: Laurent Declerck

Voorspellen van vlieggedrag van helikopters

Hoewel het Kooy Symposium 2020 door de coronacrisis geen doorgang kon vinden, is dit jaar wel degelijk de Kooy Prijs uitgereikt. 2.000 Euro en eeuwige roem is door de jury toegekend aan Laurent Declerck. Hij heeft in het kader van zijn opleiding Lucht- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft onderzoek gedaan naar de prestaties en vliegeigenschappen van compound helikopters. Een belangrijk deel van zijn onderzoek betrof de ontwikkeling en validatie van een nieuw computermodel waarmee deze eigenschappen zijn te simuleren.

Maar liefst dertien inzendingen ontving de Kooy Prijs Commissie eind 2019 ter beoordeling. Hieruit is eerst een shortlist van zeven kandidaten gedestilleerd waaruit de prijswinnaar is bepaald. Bart Koene, voorzitter van de jury, bestuurslid KIVI en hoofddocent bij de NLDA: “Het waren eigenlijk stuk voor stuk inzendingen van hoge kwaliteit die het al lastig maakte überhaupt een voorselectie te maken. Op basis van onze beoordelingscriteria leidde de beoordeling van de verschillende juryleden uiteindelijk duidelijk tot Laurent Declerck.”

Onderzoeksterrein helikopters is groter
Declerck startte in 2012 met zijn studie aan de faculteit Lucht- en ruimtevaarttechniek van de TU Delft. “Mijn interesse ligt vooral bij helikopters omdat er meer ontwerpruimte is om de prestaties van helikopters te optimaliseren ten opzichte van vliegtuigen voor de civiele luchtvaart.”

Via zijn hoofdbegeleider prof. dr. ir. Mark Voskuijl – oud medewerker van de TU Delft en inmiddels werkzaam als hoogleraar bij de Nederlandse Defensie Academie – kwam hij in aanraking met zogenaamde compound helikopters. Dit is een soort kruising tussen een helikopter en een vliegtuig die verticaal kan opstijgen zoals een helikopter maar vervolgens veel hogere snelheden kan behalen vergelijkbaar met een vliegtuig. Declerck: “Om de vliegeigenschappen van deze bijzondere machine goed te kunnen simuleren en een optimale besturing te ontwikkelen, is het van belang dat je de heel fundamenteel begrijpt welke krachten hier spelen, welke belastingen daarbij horen en op welke manier alles elkaar beïnvloedt. Ik heb een flink aantal keer met een gestrekte arm gestaan om te achterhalen wat er precies gebeurt met de wieken en het rotorsysteem.”

Eindrapport
In zijn onderzoek heeft hij onder andere gewerkt aan de ontwikkeling en validatie van een nieuw computermodel waarmee het vlieggedrag van deze compound helikopters is te simuleren. De resultaten verkregen met dit simulatiemodel geven inzichten in de beste strategie om manoeuvres uit te voeren bij hoge vliegsnelheden. Hierbij werd simultaan rekening gehouden met kritieke dynamische belastingen (onderhoud), vliegeigenschappen en vliegtuigprestaties. Door op een slimme manier gebruik te maken van de stuurorganen kunnen de dynamische belastingen op kritieke structurele componenten significant worden verminderd bij gelijkblijvende vliegeigenschappen.

Zijn eindrapport kreeg de titel: Feasibility study of a load alleviation strategy on a compound helicopter using redundant controls. Het werd door zijn afstudeerbegeleiders waren Prof. dr. ir. M. Voskuijl (Nederlandse Defensie Academie) en Prof. dr. ir. C. J. Simão Ferreira (TU Delft) beloond met het cijfer 9.0.

Prijs
Uiteindelijk diende Mark Voskuijl zijn rapport in voor de Kooy Prijs wat voor Laurent leidde tot de overwinning. “Ik vind het natuurlijk geweldig dat ik de Kooy Prijs van 2020 heb gewonnen; het voelt als een erkenning van onafhankelijke partijen voor hetgeen je hebt gedaan. Ik zal hierover in elk geval nog een publicatie schrijven – deze is in de afrondende fase – en verder doe ik onderzoek bij de startup ‘Flying Fish’. Hier simuleren we softwarematig de prestaties en eigenschappen van een draagvleugelboot. Deze hebben veel overeenkomsten met een vliegtuig alleen worden ze niet gedragen door lucht maar door water. Wanneer we de dynamica en besturing goed begrijpen kunnen we de efficiëntie verhogen en het verbruik drastische verminderen.”

Vanwege de corona crisis is de prijs ‘online’ uitgereikt. Een filmpje hiervan is te vinden op https://youtu.be/81Q6XonQC2s.

De jury
De jury bestond uit de heren Dr. L. (Bart) Koene (Juryvoorzitter en bestuurslid KIVI DV, NLDA), Ing. L.F. Galle (Ministerie van Defensie, Directie Materieel), Prof.dr.ir. P.H.A.J.M. van Gelder (TU Delft), Prof. dr. B.R.H.M. Haverkort (Universiteit van Tilburg), Prof. dr. ir. F.E. van Vliet (TNO, Universiteit Twente), Prof. dr. ir. P.J. Oonincx (NLDA) en mevrouw Prof. dr. M.I.A. Stoelinga (Universiteit Twente, Radboud Universiteit).

www.kooysymposium.nl