De TU/e hecht veel waarde aan de valorisatie van kennis, d.w.z. onderzoeksresultaten aanwenden tot succesvolle toepasbare innovaties waarbij duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt is. Belangrijk redenen voor een bezoek zijn: Hoe kom je tot een idee, en van idee tot een duurzame praktisch toepasbare innovatie? Welke technische problemen kom je tegen en hoe los je die op? Welke plaats en rol geef je in dit soort projecten de studenten, de medewerkers op de afdeling en externe partijen zoals scholen, bedrijven en overheden? Hoe kom je tot samenwerkingsverbanden met instituten en bedrijven? Hoe verwerf je de budgetten? Verder zoeken we als bestuur van de vakafdeling Duurzame Technologie altijd naar iets concreets, iets dat toonbaar is.

Met de uitleg over de aanpak, de projecten en activiteiten van de heer S.P.G. (Faas) Moonen gaan we tijdens ons bezoek op bovengenoemde vragen en wensen antwoorden krijgen. De heer Moonen, universitair hoofddocent in Structural Design aan de TU/e, doet dit a.d.h.v. 2 duurzame concrete activiteiten.

1. Uitklapbare energietoren voor festivals en andere evenementen

Mevrouw Floor van Schie zal ons een ander vertellen over de GEM-toren (Green Energy Mill, zie foto): Idee, uitgangspunten, ontwerp, resultaten, ontwikkelingen, toepassingen en hoe verder. Centraal staat een grote batterij, hieraan kunnen diverse systemen voor opwekking van energie worden gekoppeld. Op de toren staat een verticale-as windturbine, zijn speciaal ontworpen PV zonnepanelen geïntegreerd. Ook is er de mogelijkheid om een waterstofeenheid toe te voegen. Ook maakt een waterstofunit op basis van mierenzuur (hydrozine) door DENS ontwikkeld deel uit van toren. Verder is de voet van deze toren uitgebouwd tot een volwaardig podium, die artiesten of sprekers in de gelegenheid stelt om een volledig duurzaam optreden te geven.

2.  Bouwen met biobased materialen

De heer Faas Moonen zal ons een uiteenzetting geven over het onderzoek naar het ontwikkelen van bouwmaterialen op basis van plantaardige vezels. Hij doet dit aan de hand van 3 bruggen en een paviljoen waarin de biobased bouwmaterialen gebruikt zijn c.q. worden.

Faas Moonen: Vlas en andere natuurlijke vezels en materialen zijn in staat om bestaande bouwmaterialen te vervangen en aan te vullen.  Binnen het TU/e-project Smart Circular Bridge herontdekken we dit materiaal en passen we het al toe in 3 bruggen, waarvan één ervan dit jaar al zijn kwaliteiten heeft bewezen gedurende de Floriade in Almere (zie foto). Twee andere bruggen en een paviljoen volgen snel.

Er zijn diverse manieren om met van vlas gecombineerd met een biohars bouwmaterialen en constructies te realiseren. In de presentatie worden de technische processen verder uitgelegd. Verder komt de duurzaamheid van vlas aan de orde m.b.t. de invloed op de natuur en welke soorten vlas het meest geschikt zijn. De fantastische meetresultaten behaald met de sensoren geplaatst in de brug op de Floriade worden getoond en toegelicht. Verder wordt een beeld geschetst waar de komende jaren aan gewerkt gaat worden.

Programma:               

13.00 – 13.30 uur: Ontvangst, registratie presentie deelnemers,

13.30 – 14.30 uur: Floor van Schie presentatie  GEM-toren, vragen beantwoorden, korte pauze. 14.30 – 15.45 uur: Faas Moonen presentatie biobased bouwen, vragen beantwoorden, korte pauze

15.45 – 17.00 uur: Bezoek aan laboratorium en werkplaats.

17.00 – 17.30 uur: Napraten, evalueren en afronden.

Contactgegevens: André Dijkmans, Duurzame Technologie, E dijk9087@planet.nl, T 06-20249738

Websites

GEM: www.gem-tower.com en www.youtube.com/channel/UCHU1jmvf9dEf4kp_TWxpeVg

Biobased bruggen: www.youtube.com/channel/UCEnyaNi5BMzG0Imdlzpm1jA en  www.nweurope.eu/projects/project-search/smart-circular-bridge-scb-for-pedestrians-and-cyclists-in-a-circular-built-environment/  ,

Paviljoen: https://bric.nu

copyright: Tomas Tkacik