Omschrijving

Uitnodiging tot het bijwonen van College Duurzaamheid Aluminiumketen op Avans Hogeschool, georganiseerd door KIVI vakafdelingen Duurzame Technologie en Werktuigbouwkunde en de Avans Hogeschool te Breda:

Duurzaamheid komt niet vanzelf; een dynamisch, multidisciplinair en continu proces in de aluminiumketen.

Omschrijving:
Aan de hand van ontwikkelingen in de aluminiumketen wordt gedemonstreerd hoe aluminium een steeds beter duurzaamheidsprofiel heeft gekregen.
Hierbij worden de ontwikkelingen in de winning van grondstoffen, grondstoffen- en energiegebruik, emissies, bodembeheer en afvalstromen gepresenteerd. Ook komen de externe stakeholders, veiligheid en arbeidsomstandigheden, ontwikkeling medewerkers en organisatie aan bod.
De ontwikkelingen in komende decennia, lineaire en circulaire economie, cradle to cradle, CO2 en klimaat komen tevens aan de orde.
Tenslotte wordt aangegeven wat bij verdere verduurzaming komt kijken en wat dit betekent voor studenten.

Behalve studenten nodigen we ook de leden van de vakafdeling Duurzame Technologie uit. Hierdoor kunnen de studenten en de leden van het KIVI met elkaar in contact komen om uitgaande van de presentatie van gedachten te wisselen over duurzaamheid, klimaat en circulaire economie.

Eten en drinken:
Van 17.00 tot 18.15 uur kan tegen betaling in de kantine een eenvoudige maaltijd gebruikt worden. Dit is in hetzelfde gebouw als waar het college gegeven wordt.

Parkeren:
Dit kan in de nabijheid van hetzelfde gebouw op de Hogeschoollaan 1.

Kosten:
Geen behoudens voor de maaltijd indien u hiervan gebruik wenst te maken.

Spreker(s)

André P.G. Dijkmans, tot aan zijn pensioen deskundige over het gehele spectrum van arbeidsomstandigheden, milieu, energie en duurzaamheid bij Pechiney Nederland / Zalco producent van primair aluminium in Vlissingen, zal dit (interactieve)college verzorgen. Hij heeft 35 jaar ervaring in de aluminiumindustrie. Daarnaast vervulde hij nog functies in de industriële branche organisaties en externe opleidingen die hier nauw op aansluiten.

Locatie

Avans Hogeschool

Hogeschoollaan 1, 4818 CR Breda

Organisator

Duurzame Technologie

Avans Hogeschool

Naam en contactgegevens voor informatie

André Dijkmans, t. 06-20249738

dijk9087@planet.nl

Avans

Programma

 -  uur Ontvangst met koffie en thee, registratie deelnemers
 -  uur Aanvang deel I
 -  uur Pauze
 -  uur Aanvang deel II