De vakafdeling Duurzame Technologie heeft een meerjaren themareeks Gebouwde Omgeving en Zonne-energie opgezet,  lopend vanaf 2014 t/m 2022. Omdat de technische en economische ontwikkelingen op het gebied van zonnepanelen en het toepassen ervan en in het bijzonder van PV zonnepanelen hard gaan, vindt het bestuur van de vakafdeling DT dat het tijd is hierover weer eens bijgepraat te worden. De heer Guust Verpaalen, CEO van Kameleon Solar wil dit graag doen.

Kameleon Solar is een Nederlandse ontwerper en producent van speciale, op maat ontworpen PV-zonnepanelen voor toepassingen waar standaardoplossingen ontoereikend zijn. Zij ontwerpen esthetische zonnepanelen voor professionele integraties in producten en in gebouwen, gevels, abri’s en nog veel meer. De meest recente ontwikkelingen en toepassingen worden u gepresenteerd en getoond in de fabriek van Kameleon Solar.

Na ontvangst volgt een presentatie van CEO Guust Verpaalen over de visie, strategie, beleid en de markt, personeelsbeleid, ontwikkeling van het bedrijf, en toekomst verwachtingen. Ook zal een beeld geschetst worden van de ontwikkeling van de toepassing van zonnepanelen in de laatste decennia en het komende decennium. Daarna komen aan de orde de boodschappen die het bedrijf uitdraagt naar de beroepsgroepen, de bestuurders en politiek, samenwerking met onderwijs en onderzoek, relevante wet- en regelgeving, vergunningen, de bijdrage van hun producten en toepassingen aan de reductie van energieverbruik en CO2-emissie. Vervolgens is er dan een Q&A, een rondleiding in de showroom om de diverse mogelijkheden omtrent geïntegreerde zonnepanelen te laten zien en toe te lichten en een fabrieksbezoek om het productieproces te laten zien. 

Programma:

13.00 uur: Ontvangst en registratie presentie deelnemers

13.30 uur: Welkom door Guust Verpaalen CEO van Kameleon Solar en voorzitter DT

13.45 uur: Presentatie over Kameleon Solar door (Guust Verpaalen, CEO)

15.00 uur: Pauze

15.15 uur: Rondleiding door fabriek

16.15 uur: Napraten, evaluatie en sluiting

17.15 uur: Einde bezoek

Parkeren: Op de parkeerplaats van het bedrijf of nabij het bedrijf aan de weg. 

Kleding: Geen speciale voorschriften (dames in pantalon)

Contactgegevens: Andre Dijkmans, Duurzame Technologie, email dijk9087@planet.nl, tel 06-20249738

Informatie linkwww.kameleonsolar.com