Na het succes van de Meet & Greet Duurzame Technologie (DT)van de afgelopen jaren, nodigen we jullie graag opnieuw uit voor de Meet & Greet in 2020. Tijdens de Meet & Greet 2017, 2018 en 2019 van onze vakafdeling  zijn vele ideeën voor activiteiten naar voren gebracht die ook in het afgelopen jaar weer tot activiteiten hebben geleid. Ook dit heeft geleid tot activiteiten. Graag laten we jullie zien wat hiervan de resultaten zijn en met welke activiteiten we nu bezig zijn. Bovendien heeft onze vakafdeling het afgelopen jaar weer nieuwe leden mogen verwelkomen. We geven graag iedereen de gelegenheid voor kennismaking met elkaar en met het bestuur.

Dit jaar heeft het bestuur DT als thema gekozen “De energietransitie: van beleid tot praktijk”. De energietransitie kent een enorme diversiteit in de aspecten en technieken. We lichten er deze dag enkele uit: van een hoofdstedelijke aanpak tot waterstof in de wijk en warmteopwekking en warmtenetten in enkele grote steden in Nederland.

Er is veel tijd om samen op interactieve wijze van gedachten te wisselen over hoe wij als ingenieurs een beeld kunnen krijgen hoe het staat met de energietransitie en kunnen bijdragen aan verdere verduurzaming van de maatschappij. De presentaties helpen u op weg.

De Meet & Greet (inclusief avondeten) vindt plaats in Antropia, congrescentrum in Driebergen, goed te bereiken met zowel auto als OV.

Het programma ziet er als volgt uit:
 
15:00 uur  Ontvangst met koffie & thee
15:30 uur  Opening en presentatie over DT door Andre Dijkmans voorzitter DT

16.00 uur  “Op welke wijze draagt een moderne afval-energie-centrale substantieel bij aan de energietransitie” door Michiel Timmerije ( director energie & reststoffen) en Hans Wassenaar (Sr. projectmanager energie & reststoffen) - AVR

De restwarmte wordt aan warmtenetten geleverd in Rotterdam en Duiven/Arnhem. Hierdoor wordt significant veel CO2-uitstoot vermeden. Bovendien zet AVR op  innovatieve wijze CO2 in de glastuinbouw in.

17.00 uur  “Energietransitie in Amsterdam: van versnippering naar versnelling” door Mimi Eelman, Regisseur energietransitie – Ingenieursbureau gemeente Amsterdam

Wat komt er bij de energietransitie kijken in Amsterdam: waar loop je politiek, bestuurlijk, wettelijk, technisch-infrastructureel, kosten en bekostiging tegenaan. In de presentatie neemt Mimi ons mee naar een aantal pilotgebieden in Amsterdam waar de energietransitie nu wordt vertaald. Welke dilemma’s komen we tegen, welke lessen worden geleerd, wat betekent het voor de stad en het vereiste tempo om de ambitie te realiseren en hoe gaan we - als gemeente- daar mee om?

18:00 uur  Kennismaking, praten, borrel en broodbuffet

18:30 uur  “Van Gas Los: Hoe doen we dat bij reeds bestaande stadsverwarmingssystemen?” door Maarten Koop, Project Engineer - Eneco Heat & Industry.

Elektrificatie is één van de mogelijkheden, en biedt tevens de mogelijkheid om het elektriciteitsnet te stabiliseren door vraagsturing. Dit wordt met de toenemende flexibele elektriciteitsproductie uit zon en wind steeds belangrijker! Eneco heeft de eerste grote electrodeboiler in Nederland geplaatst, welke 12 kV wisselspanning direct omzet in 12MW warmte. In deze presentatie zal de projectontwikkeling, realisatie en inzet van deze noviteit toegelicht worden. Wat willen we leren van dit pilotproject?

19.30 uur  “Monumentale wijk in Lochem op waterstof” door Guus West 

Hij presenteert ons een pilot in Lochem.

20.00 uur  Napraten, ideeënuitwisseling en evaluatie

20:30 uur Sluiting
 

Parkeren: In Q-Park P+R Station Driebergen-Zeist op Stationsweg 15B of Oude Stationsweg 13

Kosten: € 10,00 voor KIVI leden en € 35,00 voor niet-leden (inclusief 2 maand donateur-lidmaatschap). De toegang voor studenten is gratis.

Aanmelden: Deelnemers kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 28 februari 2020 aanmelden via de KIVI website

Tot ziens op 3 maart 2020!

Namens het bestuur,
André P.G. Dijkmans, Voorzitter vakafdeling Duurzame Technologie van het KIVI, T: 0113-351784, M: 06-20249738, E: dijk9087@planet.nl

Websites:

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/duurzaamheid-energie/aardgasvrij/

Eneco:https://www.eneco.nl/over-ons/wat-we-doen/in-de-praktijk/elektrodeboiler-wkc-ypenburg/