De voorziene activiteit van 2 april 2020 wordt i.v.m. de Coronacrisis tot nader order opgeschort. Het is wel de bedoeling deze activiteit later in 2020 te laten doorgaan. U kunt zich blijven opgeven. T.z.t. zullen we U op de hoogte brengen als er een nieuwe datum gekozen is.

Muiden / MyEarth Evolution: Van oorlogsverdediging naar klimaatverdediging

Inleiding                   

De vakgroep Duurzame Technologie (DT) van het  KIVI nodigt geïnteresseerde KIVI-leden uit voor een boeiende presentatie en interessante rondleiding door Muiden.

Vanuit historisch oogpunt was men vroeger overtuigd dat verdedigingswerken 1.0 met ommuring en inundatiegebieden nodig waren om zich te beschermen tegen de vijand. aarnaast is wereldwijd het landschap door ontbossing voor landbouwruimte en bebouwing vlak geworden en de overgebleven oerbossen en regenwouden zijn kwetsbaar door branden en ruimtewinning. Dit betekent dat het natuurlijke evolutieproces, mede door het verkeer en het tomeloze energiegebruik van de afgelopen eeuw haar vermogen voor een gezonde balans heeft verloren. Hierdoor is een nieuwe vijand gekomen, de klimaatverandering, die wereldwijd toeslaat en ons voortbestaan in gevaar brengt.

Nu is het tijd voor een nieuwe sterke evolutie door een handvest wat als ‘Successive Earth Evolution’ voor Nederland het 2.0 verdedigingsmodel voor klimaatherstel op economische wijze gaat worden. In Muiden waar al veel geschiedenis geschreven is, wordt vooruitlopend op de 7e Floriade ’22 uitgelegd hoe we de mondiale klimaat- en eefomgevingsproblematiek eerst lokaal, vervolgens nationaal en in EU-verband aan moeten pakken.

Muiden herbergt als historische vestingstad de drie belangrijkste Hollandse verdedigingswerken, welke hier ook hun oorsprong vonden. Achtereenvolgens zijn het Muiderslot (1280), de Nieuwe Hollandse Waterlinie (1815) en de Stelling van Amsterdam (1894). Het zijn voor Nederland unieke hoofdstukken in onze geschiedenis, welke moderne ingenieurs zal boeien vanwege de prestaties met beperkte middelen uit die periodes.

Ook het educatieve en toeristische karakter van deze stad zorgt nu voor een goede economie. Tijdens een excursie met gidsen vanuit het Stadskompas wordt dit uitgelegd.

Verder wordt verteld over het benutten van de schootsvelden en flanken van de Rijksweg A1 voor klimaatverdediging met groen wat geoogst wordt als biomassa voor schone vergassingstechniek. Hierbij ontstaat geen vervuiling. De opbrengst uit 100% CO2 is 70% Methaangas en 30 % afvangbare CO2‚‚ voor verdere verwerking naar voor waterstofproductie.

Programma

15:00 – 15.30 uur: Inloop / ontvangst  door Stadskompas Muiden en Duurzame TechnologieKIVI

15:30 – 15.40 uur: Welkomstwoord en uitleg programma door Hans van der Steen

15.40 – 16:00 uur: Presentatie geschiedenis Muiden en Vestingwerken door Ernest Pelders

16.00 – 16.15 uur: Presentatie Floriadebestek, Successive Earth Evolution. Ton van Oostwaard

16.15 – 17.00 uur: Excursie door Stadskompas, waarbij de geschiedenis van vestingstad Muiden als spil binnen de Hollandse verdedigingswerken op loopafstand is te aanschouwen

17.00 – 17:15 uur: Gezamenlijke afsluiten met discussiemoment en vragen

17.15 - 18.30 uur: Napraten onder het genot van een hapje en een drankje
 

Kleding: Gewone kantooromgeving

Legitimatie: Een geldig legitimatiebewijs meenemen

Bereikbaarheid: Met openbaar vervoer vanaf Station Amsterdam Centraal of Utrecht Centraal met de trein naar Weesp. Vanaf station Weesp gaat bus 110 naar halte Muiden Centrum. Vanaf daar is het 10 minuten lopen naar Fort C.

Parkeren: Nabij de afslagen zijn ruime gratis parkeerplaatsen  P1 (route Amsterdam), indien vol een tweede parkeerplaats P2 (route Spieringbrug Bussum), zie kaartje onder en looproute van 10 minuten over de historische vestingwallen.

Aanmelden: Deelnemers kunnen zich uiterlijk op maandag 27 maart 2020 aanmelden volgens de KIVI procedure.

Contactgegevens: Ton van Oostwaard, KIVI Duurzame Technologie, e T.van.Oostwaard@MyEarth.Global, t. 06-53293882        

Informatie links: https://www.stadsraadmuiden.nl en you-tube TEDx Ton van Oostwaard