De voorziene activiteit van 7 april 2020 wordt i.v.m. de Coronacrisis tot nader order opgeschort. Het is wel de bedoeling deze activiteit later in 2020 te laten doorgaan. U kunt zich blijven opgeven. T.z.t. zullen we op de hoogte brengen  als er een nieuwe datum gekozen is.

Omschrijving en context    

Door het gebruik van fossiele brandstoffen ontstaat emissie van CO2 waardoor de aarde opwarmt en ons klimaat verandert. Om dit tegen te gaan, stapt Nederland gefaseerd over op schone koolstof arme energie uit wind, zon, biomassa en aardwarmte. In deze transitie is onder meer de uitbreiding van windparken voornamelijk op het Nederlandse deel van  Noordzee voorzien.

Begin 2018 heeft het bestuur van de vakafdeling Duurzame Technologie van het KIVI een meerjarenprogramma van presentaties en bedrijfsbezoeken m.b.t. windenergie opgesteld. Het programma loopt van 2018 tot en met 2022. In deze periode organiseert DT 10 bijeenkomsten.

De rode draad van het meerjarenprogramma Windenergie DT bestaat uit  het ontwikkelen, ontwerpen, engineering, bouwen, in bedrijfstellen en exploiteren van de windturbines in windparken. Ook willen we de technische, economische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen met betrekking tot het toepassen van windenergie volgen en delen met de KIVI leden. Jaarlijks zijn 2 bijeenkomsten voorzien.

Deze bijeenkomst gaat over de (technische) ontwikkelingen en de berekeningen nodig voor het  dimensioneren,  bouwen en opschalen van de windturbines. De heer Eize de Vries verzorgt in deze 2 presentaties. Zie programma.               

Over de spreker de heer Eize de Vries

Oprichter en eigenaar van Rotation Consultancy te Amersfoort sinds 1996. De twee hoofdactiviteiten zijn 1) Technische Consultancy op het gebied van windturbine technologie en 2) het schrijven van technisch wetenschappelijke artikelen en uitvoeren van studies voor internationale opdrachtgevers.  Samengevat Rotation Consultancy & Science Publications. Hij heeft zijn ruime technische opleiding in de praktijk gebracht en jarenlange internationale ervaring.

Programma                                                                           

13:00 – 13:30 uur  Inloop en ontvangst door André Dijkmans van KIVI Duurzame Technologie (DT)

13:30 – 13:45 uur  Voorzitter KIVI Duurzame Technologie over KIVI en DT

13:45 – 15:15 uur  Presentatie 1 door Eize de Vries

Overzicht van 40 jaar ontwikkeling van de moderne windturbine technologie, inclusief de belangrijkste trends. Ook aan de orde komen pioniers en ervaringen met belangrijke concepten. Verder een aantal kengetallen zoals de LCA en bij het opschalen van windturbines. Tenslotte een aantal indicatieve opbrengstberekeningen van windturbines bij verschillende wind- en omgevingscondities met verschillende turbine configuraties (hoofdvariabelen vermogen, rotoroppervlak, ashoogte) en wat de belangrijkste bepalende opbrengstbepalende factoren daarbij zijn.

15:15 – 15:30 uur  Pauze

15:30 – 17:00 uur  Presentatie 2 door Eize de Vries

De nieuwste en komende generaties onshore en offshore turbines, toegepaste technologieën, en nieuwe turbine en hoofdcomponent concepten evenals belangrijke innovaties. Ook aan de orde komt in hoeverre opschaling door kan gaan met genoemde en niet genoemde toekomstige technische en niet-technische limieten. Een aantal radicale concepten zullen ook worden toegelicht inclusief de (technische) redenen waarom de meeste ervan het niet hebben gered tot commercialisatie. Tenslotte een voorbeeld van een revolutionair klimaatpositief turbineconcept van een Duits ingenieursbureau.

17.00-17.30 uur  Nabespreking en afronding

Kleding: normale kantooromgeving

Legitimatie: Een geldig legitimatiebewijs mee nemen

Aantal: Maximaal 50 deelnemers

Bereikbaarheid: Zowel met de auto als met het openbaar vervoer (trein)

Parkeren: Vanaf station Utrecht Centraal is het ongeveer 400 meter lopen. Ook zijn er op ongeveer 350 meter afgesloten parkeergarages

Eten: Naast zalen heeft Se7en ook een restaurant

Kosten: € 5,00 voor KIVI leden en € 30,00 voor niet-leden (inclusief 2 maand donateur-lidmaatschap). De toegang voor studenten is gratis.

Aanmelden: Tot uiterlijk vrijdag 3 april 2020 aanmelden volgens de KIVI procedure.

Contactgegevens: André Dijkmans, Duurzame Technologie KIVI, T. 06-20249738, E. dijk9087@planet.nl               

Informatie link: www.eizedevries.nl