De sheets van de presentaties van Wim de Vries en Alex Datema zijn te vinden onder 'Documenten'

De KIVI afdeling Duurzame Technologie organiseert samen met de Wageningen University & Research een lezingenserie over de landbouwtransitie en stikstofproblematiek. Daarbij ligt het accent op de techniek en mogelijke oplossingen rond boerenbedrijven voor schoon (oppervlakte)water, minder schadelijke emissies en herstel van de natuur in Nederland. Complexe problematiek waarbinnen oplossingen moeten komen voor verdienmodellen voor boeren en ketenpartijen. Daarbij is het zaak dat we praten over begrippen die de lading dekken en problemen niet ontkennen, maar gezamenlijk een uitweg zoeken. 

Het is een groot speelveld waarvoor oplossingen moeten komen en waarin ontkenners niet te hooi en te gras in kunnen grasduinen.

Het speelveld                                                                                   Landbouwtransitie

Op woensdag 12 april vindt de tweede bijeenkomst in deze serie plaats.  

Lezing: Probleemschets stikstofcrisis in de landbouw en achtergronden​      

                                                                         

Spreker: prof. dr. ir. Wim de Vries, hoogleraar op het gebied van de Milieusysteemanalyse bij de WUR. Zijn leerstoel is "Integrale stikstofeffectanalyse" maar het onderzoek is breder dan stikstof alleen. Zijn onderzoek richt zich met name op effecten van de toevoer van stikstof, fosfaat, zuur en zware metalen aan landbouwgronden en bosgronden op lucht-, bodem- en waterkwaliteit.

Lezing: Wat gaat er gebeuren bij de gemiddelde gangbare boer?

Spreker: Alex Datema, voorzitter van BoerenNatuur maar vanaf 1 mei 2023 directeur Food & Agri bij de Rabobank

Alex Datema is daarnaast melkveehouder en een belangrijke spreker vanuit de boeren. Klik hier voor een interview met Alex in Boerenbusiness (door Linda van Eekeres).

 

Het programma van de bijeenkomst ziet er als volgt uit:

17:00 uur   Ontvangst met koffie en thee

17:25 uur   Opening door KIVI

17.30 uur   Presentatie door Wim de Vries

18.15 uur   Pauze met een maaltijd

19:00 uur   Presentatie door Alex Datema

19:45 uur   Afsluiting en gelegenheid om na te praten

Kosten: 25,00 Euro voor KIVI leden en 40,00 Euro voor overigen. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en diner. Studenten kunnen gratis deelnemen.

Aanmelden: tot uiterlijk 11 april via de KIVI website.