Omschrijving

Wat zijn en doen Rendac Son en Ecoson, onderdeel van Darling Ingredients?

Rendac Son en Ecoson, beide gevestigd op de locatie Son, zijn onderdeel van Darling Ingredients. Darling Ingredients is een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf, wereldleider in het produceren van hoogwaardige, duurzame ingrediënten uit organische restmaterialen voor diverse industrieën. De eindproducten van Darling Ingredients worden ingezet als natuurlijke ingrediënten voor zeer uiteenlopende doeleinden, zoals farmaceutische producten, voedingsmiddelen, diervoeders, technische toepassingen, meststoffen en bio-energie.

Rendac Son haalt via verschillende op maat gemaakte diensten kadavers en dierlijk restmateriaal binnen Nederland op voor verwerking en vernietiging. Zo zorgt men voor verlaging van dierziekte- en volksgezondheidsrisico’s. Bovendien maakte men een belangrijke verduurzamingsstap, omdat de eindproducten worden ingezet voor de productie van groene energie en duurzame brandstoffen.

Het huidige hoofdbedrijf van Rendac Son is op 14 juni 1934 geopend onder de naam N.V. Chemische Bedrijven van de N.C.B. op de Sonse Heide te Son. Dit bedrijf werd opgericht door de NCB en zou dierlijkmateriaal in Noord-Brabant, Limburg en het zuidelijk deel van Gelderland verwerken. Het verwerken van kadavers en slachtafval zorgde in het verleden al snel voor stankoverlast en watervervuiling door lozing op de Dommel. Door de steeds verder gaande ontwikkeling van de lucht- en waterzuiveringstechnieken kon hier een belangrijke stap worden gemaakt om de hinder voor de omgeving tot een minimum te beperken.

In 2007 is de bedrijfsvoering op de locatie uitgebreid met Ecoson. Deze activiteit omvat de productie van duurzame grondstoffen voor biodiesel alsmede het produceren van hernieuwbare energie uit reststromen uit de levensmiddelenindustrie. In 2014 zijn de Ecoson activiteiten verder uitgebreid met de productie van Biofosfaatkorrels uit dierlijke mest. Hiermee wordt beoogd om van mestoverschotprobleem te komen tot de duurzame productie van een natuurlijke, fosfaatrijke organische meststof.

Duurzaamheid: een continue ontwikkeling in het bedrijf
Darling Ingredients produceert hoogwaardige, duurzame ingrediënten uit organische restmaterialen voor diverse industrieën. Hierbij streeft men continu naar het creëren van nieuwe, hoogwaardige toepassingen uit deze restmaterialen. Het duurzame karakter van deze innovatieve ontwikkelingen, die nauw aansluiten bij de Circulaire Economie, zitten in de genen van het bedrijf.

Kortom een bedrijf permanent in ontwikkeling waaraan een bedrijfsbezoek zeker de moeite waard zal zijn.

Spreker(s)

De heer Richard van Lijssel, Director Technology van Darling Ingredients International zal een presentatie verzorgen waarin de vele aspecten van het continu aan duurzaamheid werkende bedrijf aan de orde komen.

Voor de rondgang over het bedrijf zijn lange broek, lange mouwen en veiligheidslaarzen verplicht. De veiligheidslaarzen en de veiligheidsbril worden door het bedrijf verstrekt. Gezien het jaargetijde wordt aan bevolen zich warm te kleden(overjas).

De fabriek is goed te bereiken met de auto; er is voldoende parkeergelegenheid. Het bedrijf is echter moeilijk met het openbaar vervoer te bereiken.


Locatie

Rendac Son / Ecoson

Kanaaldijk Noord 20-21, 5691 NM Son

Organisator

Duurzame Technologie

Naam en contactgegevens voor informatie

André Dijkmans, tel.06-20249738, e-mail

dijk9087@planet.nl

Darling Ingredients

Darling Ingredients Sustainability

Rendac

Ecoson

Inschrijven voor leden

Inschrijven

Inschrijven voor niet-leden

Uw gegevens
* verplicht