Begin 2018 heeft het bestuur van de vakafdeling Duurzame Technologie van het KIVI tezamen met Rijkswaterstaat een meerjarenprogramma van presentaties en bedrijfsbezoeken m.b.t. windenergie opgesteld. Het programma loopt van 2018 tot en met 2022.

De rode draad van het meerjarenprogramma Windenergie DT is het ontwikkelen, ontwerpen, engineering, bouwen , in bedrijfstellen en exploiteren van de windturbines van Windpark Borssele. Jaarlijks zijn 2 bijeenkomsten voorzien. In 2018 zijn er al 2 succesvolle bijeenkomsten geweest. In deze themareeks past een bedrijfsbezoek aan SIF de fabrikant van de stalen fundaties voor deze windturbines. De fabrikant SIF Netherlands BV op Maasvlakte 2 wil ons graag ontvangen; onze gastheer zijn.

Sif is de marktleider op het gebied van productie van stalen funderingen voor de Offshore windindustrie. Sinds het jaar 2000 is Sif betroken bij het merendeel van de Offshore windparken in de West Europese wateren. De fundering palen die Sif produceert variëren van een diameter van 1500 mm tot wel 11.000 MM waarbij gewichten worden bereikt tot ca. 2000 Ton per paal.

Naast een algemene bedrijfspresentatie zal er een rondgang in de assemblagefabriek worden gegeven. Daarnaast zullen jullie een kijkje kunnen nemen in onze coatingfaciliteit. En ten- slotte zullen we de Sif havenfaciliteiten en de diepzeekade kunnen bekijken.

Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 uur: Ontvangst en registratie presentie deelnemers13.30 uur: Welkom

13.40 uur: Presentatie bedrijf

14.30 uur: Rondleiding

16.30 uur: Napraten, evaluatie, frisje/nootjes en sluiting

17.00 uur: Einde bezoek

Veiligheid: Voor de rondgang over het bedrijf zijn lange broek, lange mouwen en stevige schoenen verplicht. Daarnaast zorgt het bedrijf voor aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen. Hiervoor is het nodig dat wij uw schoenmaat weten.

Bereikbaarheid : De locatie  is goed te bereiken met de auto; er is voldoende parkeergelegenheid. Daarnaast zijn er mogelijkheden het bedrijf met het openbaarvervoer te bereiken.

Contactgegevens: André Dijkmans, Duurzame Technologie dijk9087@planet.nl;  tel.06-20249738

Informatie link: www.sif-group.com