De Waterzuivering als Energie- en Grondstoffen Fabriek
- RWZI van circulaire toekomst -

De Nederlandse waterschappen beschouwen afvalwater niet langer als een afvalproduct, maar als een bron van duurzame energie, grondstoffen en schoon water. Dit past in de maatschappelijke transitie naar een circulaire economie. De waterschappen werken hieraan in de netwerkorganisatie Energie- en Grondstoffenfabriek. De Energie- & Grondstoffenfabriek is een vrijplaats van praktische idealisten uit de waterschapwereld en daarbuiten.

De Energie- & Grondstoffenfabriek (EFGF) mobiliseert en concentreert de wil, kennis, kunde en kracht om obstakels te overwinnen. Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Amsterdam West zijn een aantal concrete voorbeelden van de inzet van afvalwater als grondstof en energiedrager te zien. Deze technische hoogstanden worden in de rondleiding over de installatie getoond, nadat ze eerst in een presentatie zijn toegelicht. In de presentaties wordt ook de “circulaire” toepassing van Fosfaat toegelicht. Het inzetten van een met een het woord afval gelabelde grondstof is zo eenvoudig nog niet. De juridische uitdagingen om Fosfaat (Struviet) voor hergebruik mogelijk te maken worden duidelijk uitgelegd.

Kort enige toelichting op sprekers:

  • George Zoutberg werkt bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en is innovatietechnoloog.

  • Paul Vriend werkt bij Waternet en is milieukundige

Beiden zijn actief deelnemer aan de Energie- en Grondstoffenfabriek.

Programma
13:00 uur  Ontvangst en registratie deelnemers
13:15 uur  Inleiding fysisch chemisch zuiveren (w.o. superkritisch water vergassen)
14:00 uur  Welkom en toelichting op Energie – en Grondstoffen netwerkorganisatie
14:15 uur  Juridisch traject rondom Struviet (van afval naar grondstof)

15:00 uur  Pauze - omkleden

15:30 uur  Rondleiding locatie ; waterzuivering van de toekomst
16:45 uur  Korte discussie en evaluatie
17.00 uur  Afsluiting en borrel

16:45 uur  Korte discussie, en evaluatie
17.00 uur  Afsluiting en borrel

Kosten
De kosten bedragen € 10,00 voor KIVI en VVM leden en € 35,00 voor niet-leden (inclusief 2 maand donateur-lidmaatschap KIVI). De toegang voor studenten is gratis. Max. 25 deelnemers.

Veiligheid
Het terrein van een RWZI wordt beschouwd als een biologisch verontreinigde omgeving. Dit betekent dat aangepaste hygiënische voorschriften (w.o. handen wassen, roken (alleen buiten), eten, etc.) van toepassing zijn. Deelnemers met bijvoorbeeld astma of andere longaandoeningen dienen hiermee rekening te houden. Voor de rondgang over het bedrijf zijn lange broek en lange mouwen verplicht. Daarnaast zijn veiligheidsschoenen of laarzen (S3) verplicht. Deze veiligheidsmiddelen worden niet door de RWZI ter beschikking gesteld. Overschoenen worden wel beschikbaar gesteld.

Bereikbaarheid
De RWZI Amsterdam-West  is goed te bereiken met het openbaar vervoer (dringend aanbevolen) vanaf NS station Amsterdam Slotervaart met bus 382 (elke 15 min.) Locatie is bovendien ook goed bereikbaar met de auto (afrit 3 van de A5); er is zeer beperkte parkeergelegenheid rondom het terrein. Op het terrein kan niet geparkeerd worden, alleen bestemd voor dienstvoertuigen.

Contactgegevens
Leon Urlings, Duurzame Technologie, e. l.urlings@chello.nl, t. 06-11266215.

Informatielinks
https://www.agv.nl/onze-taken/schoon-water/schoonmaken-van-vuil-water/
https://www.agv.nl/onze-taken/klimaatproblemen-aanpakken/struviet-uit-urine/
https://www.hetklokhuis.nl/algemeen/Het%20Klokhuis%20over%20water/tv-episode/3776/Rioolwaterzuivering
https://www.efgf.nl/

https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/afval/toetsing-afval/