Het vervoer van personen en goederen vindt al heel lang plaats met behulp van voertuigen, aangedreven door fossiele brandstof. Het gevolg hiervan is uitstoot van CO2, een broeistofgas dat bijdraagt aan de klimaatveranderingen. Wereldwijd wordt het terugdringen van CO2 uitstoot door het transport dan ook als noodzakelijk gezien. In 2035 mogen dan ook geen auto’s op benzine/diesel meer geproduceerd worden. Autofabrikanten bereiden zich voor en produceren, voorlopig naast de benzine auto, ook elektrische auto’s met accu’s. Tesla was lange tijd koploper in het maken van auto’s die hun energie uit accu’s halen. Mede dankzij de inspanningen van Elon Musk hebben moderne accu’s nu een veel grotere capaciteit, zodat elektrische auto’s met accu een steeds grotere actieradius hebben. Alle grote autofabrikanten zijn Tesla gevolgd en produceren ook batterij aangedreven personenauto’s.

Hoe zit het dan met waterstof als energiebron voor het transport? De aandacht voor waterstof in de energietransitie is groeiende: aandacht voor hoe en waar het te produceren, waar toe te passen en hoe het daar te krijgen. Diverse consortia ontwikkelen plannen, onder andere voor het produceren van waterstof op zee. Momenteel denkt men waterstof vooral toe te passen in de industrie, vrachtvervoer en hier en daar bij de verwarming van een woonwijk. Slechts een enkeling waagt zich aan het bouwen en op de markt brengen van vrachtauto’s die gebruik maken van waterstof als energiebron. Ook ons land kent zo’n pionier! Het in Hoogezand gevestigde Holthausen Gassen levert sinds 1945 gassen voor industrieel gebruik. Bijna tien jaar geleden is Carl Holthausen directeur van Holthausen Clean Technology begonnen met de toepassing van waterstof voor het aandrijven van diverse voertuigen zoals veegmachines, bedrijfsbusjes, kolkenzuigers en vrachtwagens met een elektrische aandrijflijn: elektromotoren, waterstoftanks en een brandstofcel. De provincie en de gemeente Groningen waren één van hun eerste klanten. In een joint venture onder de naam Hyzon worden door Holthausen met een Amerikaanse partner nieuwe trucks op waterstof gebouwd in Winschoten. Klanten zitten overal in Europa en de rest van de wereld.
Met deze activiteit ontstaat ook de noodzaak om het probleem van het kunnen tanken van waterstof op te lossen. Ook hier is Holthausen actief.

De directeur van het bedrijf, Carl Holthausen,heeft een toelichting gegeven op de ontwikkelingen binnen zijn bedrijf en op de techniek van de elektrische, waterstof aangedreven, vrachtwagens.

Spreker

Spreker: Carl Holthausen, directeur van Holthausen Clean Technology en Hyzon Motors Europe.

Terug kijken

Er wordt aangewerkt om u het webinar later terug te kunnen kijken.

Links:

Hyzon Motors

Holthausen Clean Technology

Programma

 -  uur Welkom door moderator KIVI-EL
 -  uur Inleiding door lid van Team "Waterstof" KIVI afdeling Elektrotechniek
 -  uur "Nederlandse trucks op waterstof!" door Carl Holthausen
 -  uur Q & A met beantwoorden van vragen uit de chat.