Voor gemeenten geldt een belangrijke opgave in het verduurzamen van bestaande wijken. Alle nieuwbouw wordt al steeds duurzamer, maar de gebouwde omgeving moet stapsgewijs overstappen op aardgasvrije alternatieven voor warmte. In deze webinar neemt Martin Marquering van InEnergie deelnemers mee en legt hij uit wat er allemaal komt kijken bij het verduurzamen van een bestaande wijk. De focus zal liggen op het ontwikkelen van een lokaal warmtenet, welke combinaties van technieken en bronnen hierin toegepast kunnen worden en hoe inwoners bij keuzes betrokken kunnen worden.

De Nederlandse overheid vraagt gemeenten in de energietransitie een regisseursrol aan te nemen voor de warmtevoorziening van de bestaande omgeving. De Transitievisie Warmte en Wijkuitvoeringsplannen zorgen voor een duidelijk startpunt om in wijken over te gaan op toekomstgerichte energievoorzieningen. Maar hoe maak je deze plannen als gemeente concreet en welke stappen moet je nemen?

Martin Marquering van InEnergie helpt gemeenten bij het zichtbaar maken van warmteoplossingen per buurt en het betrekken van bewoners. Hij weet welke collectieve en individuele energieoplossingen haalbaar zijn voor bewoners en zet samen met gemeenten en wijken stappen naar lokale, duurzame warmtevoorzieningen. Martin: “Wij zorgen niet alleen voor een rapport met teksten en cijfers, maar helpen gemeenten en bewoners met concrete plannen naar een toekomstgerichte energievoorziening.”

InEnergie, het adviesbureau van Martin, was eerder betrokken bij het project ‘Wijk van de Toekomst’, aardgasvrijprojecten met aquathermie, gebiedsontwikkelingen met koppelkansen, het opzetten van juridische structuren voor lokale warmtebedrijven en de verduurzaming van nieuwbouw- en bestaande wijken tot 5000 inwoners.

De opname van de E-Lunch kunt u hier terugkijken

Spreker:

Martin Marquering is een Duurzaam Ondernemer / Business Developer van Adviesbureau InEnergie

Meer informatie

Websites:

www.inenergie.nl

www.inenergie.nl/aardgasvrij

LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/inenergie

https://www.linkedin.com/in/martinmarquering/

Twitter

https://twitter.com/inenergie

Programma

 -  uur Aanmelden bij MS Teams
 -  uur Welkom door KIVI Elektrotechniek
 -  uur Presentatie door Martin Marquering van InEnergie
 -  uur Q & A met beantwoorden van vragen uit de chat.