Terug blik op ElaadNL Webtalk #36

ElaadNL is het kennis- en innovatiecentrum van en voor de Nederlandse netbeheerders rondom thema's zoals laadinfrastructuur, Smart Charging en stroomkwaliteit. Daarnaast voeren we veel onderzoeken uit in nationaal en internationaal verband. Zo blijft Nederland koploper op het gebied van duurzame mobiliteit.

Bedrijventerreinen worden hotspots voor het opladen van elektrische voertuigen nu steeds meer bestelauto’s en trucks elektrisch worden.

Door de geografische concentratie van het laden op hoge vermogens zal het onderliggende stroomnet hierop voorbereid moeten worden.

Onderzoekers van ElaadNL onderzochten de impact op het onderliggende stroomnet op de bedrijventerreinen en presenteren de bevindingen.

Aanvullend presenteert de NAL werkgroep logistiek de storymap over dit thema.

In het panel sluiten ook Michiel de Voogd (gemeente Tilburg), Marco Vellema (provincie Gelderland) en Niels Poiesz (Stedin) aan.

Sprekers:

- Nazir Refa (ElaadNL)

- Daan Hammer (ElaadNL)

- Mark van Kerkhof (NAL werkgroep Logistiek)

Links

NAL = Nationale Agenda Laadinfrastructuur

Terugkijken E-Lunchsessie: Inpassing duurzame energie op bedrijventerreinen, de oplossing voor de netcongestie?

Terugkijken Webtalk ElaadNL: Is slim laden klaar voor grootschalige uitrol?

Terugkijken E-Lunch sessie: Visie Netbeheerders op het toekomstig energiesysteem.

Rewatch CIGRE: Future Proof Grid Acceleration

Terugkijken Slim Energie Delen

Terugblik op webtalk #36 Presentatie Outlook Stroomvraag voor elektrische trucks en bestelauto’s op bedrijventerreinen