Hoe staat de energietransitie in Europees verband er voor en hoe wordt het slim combineren van vele opties mogelijk (waaronder grootschalige inzet van Zonne- en Windenergie), welke essentieel is om de gestelde doelen (een klimaatneutraal continent in 2050) te behalen?

Het openbare gedeelte van de bijeenkomst VZKC begint om 15:30 uur inloop vanaf 15:00 uur, vooraf is de ALV van de Vereniging Zonnne Kracht Centrales

Spreker

Prof. dr. André Faaij is wetenschappelijk directeur van TNO Energietransitie, Nederlands grootste energie onderzoeksorganisatie. Hij is tevens universiteitshoogleraar Energy System Analysis aan de RUG. Prof. Faaij is een veel geciteerd, invloedrijk onderzoeker. Hij heeft scheikunde en milieuwetenschappen gestudeerd en deed onderzoek aan King's College London University en Princeton University. Hij was hoogleraar en wetenschappelijk directeur van het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht en wetenschappelijk directeur van de New Energy Coalition in Groningen.

Prof. Faaij is lid van diverse expert- en adviesgroepen op energiegebied en is adviseur voor de Europese Commissie, de VN, overheden, het bedrijfsleven en NGO's. Voor de IPCC werkte hij als zogenaamde Convening Lead Author voor het rapport over duurzame energie (2011) en als Lead Author voor het vierde (2007) en vijfde assessment rapport (2014). Daarnaast is hij benoemd tot 'Young Global Leader' door het World Economic Forum en winnaar van de Linneborn prijs voor zijn werk aan bioenergie. Hij publiceerde meer dan vijfhonderd titels en is ''highly cited'' (top 1% van het vakgebied). Zijn voornaamste onderzoeksonderwerpen zijn duurzame energie en biobased economy, energiesystemen, modellering en lange termijnscenario's, CO2-afvang en -opslag, technologisch leren en gerelateerd energie- en onderzoeksbeleid.

Informatie Vereniging Zonne Kracht Centrales (VZKC)

De heer Paul van Son, President & CEO Dii Desert Energy, zal tijdens de borrel de Engelse vertaling van zijn nieuwste boek ‘Emission free energy from the deserts’met als ondertitel ‘How a ”crazy Desertec idea”has become reality in North Africa and the Middle East’ signeren. Het boek is hier te bestellen en in beperkt aantal te koop op de bijeenkomst! Verdere informatie is beschikbaar bij de VZKC pagina "Aankondigingen / Boek van de maand": Emission free energy from deserts

Verdere informatie over de VZKC activiteiten en CSP projecten is te vinden op de VZKC website Vereniging Kracht Centrales.

Netwerken

Vanaf 16:30 u. netwerkborrel met hapjes en drankjes en de gelegenheid nieuwe contacten op te doen.

Aanmelden

De entree voor VZKC leden is gratis, de entreeprijs voor niet-leden VZKC is € 10,-. over te maken op rekening IBAN: NL08 RABO 0140 8494 40 t.n.v. Vereniging voor ZKC te Gouda.

Voor nadere informatie en het aanmelden een e-mail aan secretaris@zonnekrachtcentrales.nl.

KIVI houdt zich intensief bezig met de energietransie, zie hiervoor de link: https://www.kivi.nl/energieplan

Programma

 -  uur Inloop leden Vereniging Zonne Kracht Centrales
 -  uur Algemen Leden Vergadering VZKC
 -  uur Kofiepauze met inloop niet VZKC leden
 -  uur Lezing Energietransitie in EU verband door Prof. dr. André Faaij
 -  uur Netwerken met hapjes en drankjes