Onder het voorzitterschap van Marcel Weeda (ECN) is de probleemstelling van het maken van keuzes voor de energietransitie in beeld gebracht en is een eerste verkenning gemaakt.

Frans Rooijers (CE-Delft) gaf een heldere uiteenzetting over de mogelijkheden en haalbaarheid van het verkrijgen van een Klimaatneutraal Energiesysteem in 2050. Ingegaan is op het verwachte energie gebruik in 2050 en de daaraan verbonden consequenties.
Hij maakte duidelijk dat we echt naar CO2 uitstoot nul of kleiner moeten bij het energiesysteem omdat ook niet energie gebonden activiteiten CO2 uitstoten (bijv. landbouw).

Voor de sector transport en mobiliteit werden de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen de strenge CO2 grenzen voor 2050 scherp in beeld gezet door Bert van Wee (TU-Delft). Hij bracht vooral naar voren, hoe maatschappelijk gekeken gaat worden naar de verduurzaming van de (internationale) luchtvaart en scheepvaart. De aanpassing zal een cruciale rol gaan spelen om de CO2 target te halen en zal gepaaard gaan met wellicht maatschappelijke dilemma's.
Eén ervan is het maken van keuzes om de CO2 reductie te bereiken. Bijvoorbeeld: Veel vliegen met overcompensatie op andere gebieden of juist minder vliegen?.

De mogelijkheden voor het gebruik van biofuels voor een duurzaam transport zijn door Carlo Hamelinck (Ecofys) onderzocht met vele invalshoeken en combinaties, ook hier geldt dat het maken van keuzes een uitdaging wordt, de mogelijkheden om het doel van een reductie van de CO2 uitstoot te halen, zeker aanwezig zijn.

In de conclusies benadrukte de dagvoorzitter Marcel Weeda, dat de wereld nog wel wat CO2 budget heeft, maar dat met de verwachte groei van de welvaart en het aantal inwoners dit snel verbruikt zal zijn. Actie is nodig.

De gehele bijeenkomst is terug te zien op video en is te vinden onder

Video's Energy NL 2050 Seminars

De presentaties van de sprekers kunt U nalezen via de onderstaande links (bijlagen):

Programma

 -  uur Ontvangst met koffie en thee
 -  uur Opening door KIVI dagvoorzitter door dr. Marcel Weeda, ECN
 -  uur 1. Een roadmap naar het klimaatneutrale, CO2-arme energievoorziening in 2050 door Ir. Frans Rooijers
 -  uur 2. Transport in 2050 binnen strenge CO2 grenzen door prof. dr. Bert van Wee, TU-Delft
 -  uur Pauze met aangeklede broodjesmaaltijd
 -  uur 3. Biobrandstoffen, belangrijk voor een duurzame transportsector door Dr. Carlo Hamelinck, Ecofys,
 -  uur Conclusies en discussie