Wind op zee onder druk / Offshore wind under pressure

Rewatch

On Monday, November 21, 2022 the webinar Offshore wind under pressure took place.

You can watch this webinar on demand via the following link:
https://channel.royalcast.com/landingpage/tnowebcasts/20221121_1/

Whitepaper
At the webinar, the whitepaper ‘Offshore wind business feasibility in a flexible and electrified Dutch market by 2030’ was presented. Download here the whitepaper. 

Offshore windenergie groeit enorm, maar bij die groei komen verschillende uitdagingen kijken.

Om de waarde van grote volumes windenergie in het toekomstige energiesysteem te maximaliseren, is het noodzakelijk dat er positieve business cases mogelijk zijn voor ontwikkelaars.

Bij het investeren in windparken spelen veel variabelen een rol. Niet alleen wordt er veel meer energie uit wind gehaald.

Er ontstaan ook nieuwe combinaties van windparken met zonnevelden en steeds meer samenwerking met de industrie die wind verbindt met conversie en opslag.

Business case

TNO biedt inzichten en aanbevelingen om in 2030 een winstgevende offshore wind business te realiseren. Er zijn 2 scenario’s uitgewerkt met behulp van TNO's bedrijfsmodellen voor de Europese elektriciteitsmarkt.

Deze scenario's vertegenwoordigen het Nederlandse elektriciteitssysteem bij respectievelijk een lage en hoge elektrificatiegroei en volgen het huidige nationale en Europese beleid.


Programma

  • Jan Willem Wagenaar, Programmamanager Windenergie (TNO), zal ingaan op de uitdagingen van systeemintegratie voor offshore windenergie

  • Iratxe Gonzalez, R&D Portfolio Manager System Integration Wind Energy (TNO), geeft inzichten en aanbevelingen aan de hand van het paper 'Offshore wind business feasibility in a flexible and electrified Dutch market by 2030'

  • Robert de Kler, Senior Research Scientist (TNO), reflecteert op de inzichten van de paper vanuit de businesskant

  • Sebastiaan Hers, Senior Research Scientist (TNO), belicht beleidsmatige aspecten

Links

Meld je hier aan

Komt deze dag niet uit?

Na registratie kan je het webinar ook achteraf bekijken.

De voertaal van het webinar is Engels.

Meer informatie over het

webinar

en over

systeemintegratie windenergie.