De kern van Delta21: Een grootschalige energieopslag, die ook zorgt voor droge voeten in de Zuidwestelijke Delta, en ook volop kansen biedt voor een grotere biodiversiteit en natuurherstel.

Terugkijken E Lunchsessie: Van Delta21 krijg je nooit spijt!

Opslag stroom na 2030 is onontbeerlijk:

Door de grote weersafhankelijkheid van elektriciteit uit zowel wind als zon, zullen de vraag en het aanbod van stroom steeds minder synchroon verlopen. Als vanaf 2030 de stroom voor meer dan 70% duurzaam opgewekt moet zijn, zou, zonder opslag, het potentiële aanbod van stroom zelfs gemiddeld meer dan 3 maal de vraag overstijgen.

De hoge overcapaciteit van zowel duurzaam als conventioneel opgesteld vermogen is dan simpelweg nodig voor de momenten dat er te weinig wind en zon aanbod is en dat zal automatisch leiden tot enorme verspilling van stroom. Dat enorme overschot kan alleen maar benut worden door opslag, zowel kleinschalig als grootschalig en in alle vormen die dan beschikbaar en efficiënt zijn.

Wereldwijd vindt momenteel ruim 93% van alle stroomopslag plaats met behulp van water en dat kan gelukkig ook uitstekend en heel efficiënt in Nederland.

Synergie is de kern van Delta21

Het Energie Opslagmeer is een valmeer en heeft een totaal oppervlakte van ca. 40 km2. Met hulp van pompturbines kan gedurende 12 uur bruto 1,8 GWe worden opgeslagen en mee kan worden opgewekt.

Voor het legen van het meer wordt gebruik gemaakt van overtollige stroom, die de pompen aandrijven. Bij een hoge vraag naar energie worden de pompen aangewend als turbines is, en wordt, tijdens het vollopen van het meer, de eerder gebruikte stroom weer grotendeels (80%) terug geleverd.

Door deze grootschalige opslag kan het opgesteld vermogen in de wind- en zonneparken aanzienlijk beter benut worden; verhoging van de “loadfactor”.

De grote pompvermogens worden, tijdens storm en hoge rivierafvoeren, ingezet als supergemalen om het overtollige rivierwater naar zee te pompen. Daarvoor zijn wel een nieuwe stormvloedkering en een overlaat nodig.

Zo kunnen miljarden bespaard worden op de € 40 miljard kosten de dijkverzwaringstraject van de Deltacommissaris.

Het Energieopslagmeer biedt ook optioneel ruimte voor drijvende zonneparken, windparken en zoutwater batterijen. Het meer biedt ook grote mogelijkheden voor de ontwikkeling van aquacultuur.

Verbetering van de natuurwaarden en meer biodiversiteit bij het Haringvliet

Sinds de Deltawerken is de vismigratie van de Noordzee naar de rivieren vrijwel geblokkeerd. Het kierbesluit zorgt wel voor een kleine verbetering, maar met Delta21 zal ook een vismigratierivier de vispassage via het Haringvliet grotendeels herstellen. In het te vormen Getijmeer kan de verdwenen brakwaterbiotoop weer worden hersteld.

De monding van het Haringvliet slibt aan bij Oostvoorne, de Hinderplaat beweegt zich naar Rockanje en de zandtransporten vanuit de Kwade Hoek zorgen voor een verzanding van de vaargeul naar Stellendam. Zonder ingrepen, leiden deze morfologische ontwikkelingen tot een volledige verslibbing van de Haringvlietmond.

Ook de afvoer van het rivierwater dat tijdens hoge rivierafvoeren via het Haringvliet naar de Noordzee moet worden afgevoerd, komt zo in gevaar en zal leiden tot een nog verdere opstuwing van het waterpeil bij Dordrecht en omgeving.

Met Delta21 wordt de vaargeul naar Stellendam aanzienlijk verbreed en verdiept en komt de aanslibbing in de monding vrijwel tot stilstand. Ook krijgt de natuur met Delta21 volop de kans om zich via slikken kreken te herstellen en wordt het ooit zo diverse natuurgebied in de monding hersteld.

Wat levert het op?

Voorzichtige aannames voor 2030 geven aan dat de besparing op offshore windparken tot 9 GWe kan bedragen, dat een waarde van ruim 15 miljard Euro vertegenwoordigd.

Deze grootschalige opslag levert aan ontlasting van het net en aan opbrengsten door prijs-arbitrage ook nog eens 400 miljoen Euro per jaar op.

De jaarlijkse CO2-besparing is ca. 4 Mton, wat in 2030 ook € 400 miljoen Euro waard kan zijn.

Dan is er nog de besparing op dijkverhoging en dijkverzwaringen van € 5 miljard tot 2060, die oploopt tot ruim Euro 10 miljard in 2100 bij een aangenomen zeespiegelrijzing van 1 m.

 

 

 

 

 

 

De sprekers:

Huub LavooyHuub Lavooy heeft gestudeerd aan de Technische Hogeschool Delft. Hij heeft onder andere gewerkt bij Volker Wessels, Rijkswaterstaat en Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hij is eigenaar/directeur van het consultancybureau Babel 21. Vanaf 2016 heeft hij samen met Leen Berke het plan voor Delta21 ontwikkeld.

Leen Berke

Leen Berke is als econoom afgestudeerd op de Universiteit van Amsterdam. Hij is werkzaam geweest bij Ultra Centrifuge Nederland, VolkerWessels en bpfBOUW. Hij is directeur/eigenaar van het bureau LBE Treasury & Finance.

Terugkijken E Lunchsessie: Van Delta21 krijg je nooit spijt!

Links:

Delta21

News Delta21

Nieuwbrief No 16, juni 2022 Delta21 blijft zich ontwikkelen

Delkta21 De integrale aanpak, De makers vanmorgen

https://www.kivi.nl/afdelingen/elektrotechniek/activiteiten/activiteit/e-lunchsessie-schaalbare-energieopslag-op-zee-de-missing-link-in-de-energietransitie

https://oceangrazer.com/

Programma

 -  uur Aanmelden bij MS Teams
 -  uur Welkom door KIVI Elektrotechniek
 -  uur Presentaties door Huub Lavooy en Leen Berke
 -  uur Q & A met beantwoorden van vragen uit de chat
 -  uur Afronding en Einde