Thema: De (inter)nationale energietransitie met waterstof uit de woestijn"

De Vereniging voor Zonnekrachtcentrales organiseerde een bijeenkomst om de mogelijkheden te bekijken voor het produceren van waterstof uit de woestijn.

Bij deze was u uit genodigd voor een bijeenkomst van de Vereniging voor ZonneKrachtCentrales (VZKC) "De (inter)nationale energietransitie met waterstof uit de woestijn" met drie zeer belangwekkende sprekers.

Paul van Son, President van Dii Desert Energy heeft een inleiding gehouden over hoe het Desertec plan geëvolueerd is.

Paul studeerde aan de TU-Delft. Hij was jaren actief in managementposities in de energiewereld in Nederland, USA, Duitsland, Noord Afrika, Midden Oosten (MENA) en Turkije. Voor Essent heeft hij o.a. energiehandel en duurzame energie (groene stroom) opgebouwd. Sinds 2009 is hij CEO (inmiddels President) van Dii Desert Energy, het Desertec Industrial Initiative, dat de “Desertec idee” in de MENA regio in praktijk brengt. Inmiddels is dit initiatief met meer dan 70 internationale bedrijven in de derde fase van ontwikkeling beland: Desertec 3.0, dat de regio helpt een emissievrij ‘Power House’ voor zichzelf te worden, en op den duur ook de grootste leverancier van groene stroom en, vooral waterstof en afgeleide ‘groene molekulen’, voor Europa en de wereld. 

Diederik Samsom is als kabinetschef van Europees commissaris Frans Timmermans belast met de uitvoering van het EU-klimaatbeleid (EU Green Deal).

De heer Samson heeft toegelicht of de EU concrete plannen heeft om waterstof uit de woestijn te betrekken, en zo ja hoe deze plannen er dan precies uitzien.

Diederik studeerde technische natuurkunde aan de TU-Delft. Hij had na een periode als campagneleider en activist bij Greenpeace een lange politieke loopbaan. Eerst als gewoon kamerlid waar hij woordvoerder op diverse terreinen geweest is, waarna hij uiteindelijk partij- en fractieleider van de Partij van de Arbeid werd. Hij haalde een klinkende overwinning (38 zetels). Samen met GroenLinks heeft hij het initiatief genomen voor de klimaatwet. Nu is hij kabinetschef van Europees commissaris Frans Timmermans en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de realisatie van de Green Deal.  

Dr. Jan Terlouw (90 jaar), succesvol politicus en schrijver (Oorlogswinter), is nog steeds zeer betrokken en een graag geziene spreker. Dr. Terlouw gaf zijn visie geven over het belang van de internationale aanpak van de energietransitie.

Jan Terlouw is natuurkundige en schrijver. Als politicus was hij driemaal landelijk lijsttrekker voor D66, minister van economische zaken en commissaris van de koningin van Gelderland toen er grote overstromingen in de Betuwe dreigden. Hij heeft toen de beslissing moeten nemen om grote delen te evacueren. Hij is nog steeds, ondanks zijn leeftijd, een geliefd spreker en gast bij talkshows. Hij stimuleert jongeren om actief te zijn op het gebied van het klimaat en wist alle politieke jongerenorganisaties van de politieke partijen te bewegen een gezamenlijk standpunt in te nemen ten opzichte van het klimaatbeleid.

De bijeenkomst werd gehouden worden op vrijdag 10 juni 2022 in het Huis van Europa, Korte Vijverberg 5/6, 2513 AB Den Haag.

De drie presentaties zijn terug te kijken via het Youtube kanaal van de VZKC 

VZKC

Na een aantal bijeenkomsten gewijd te hebben aan Waterstof uit de woestijn leek het VZKC tijd eens te kijken wat CSP in Nederland kan betekenen in kader van de Energietransitie. VZKC hebben daartoe in het voorjaar een VZKC Focusdocument (zie Focus op de warmte-transitie) geschreven, dat goed ontvangen is.

Met de provincie Zuid-Holland is een gesprek geweest en met het Planbureau voor de Leefomgeving zijn verschillende gesprekken gevoerd over nut en noodzaak. Daarnaast heeft het ingenieursadviesbureau Sweco belangstelling getoond en zij hebben plannen om het rapport in het Engels te vertalen.

Nu staat de gezamenlijke aanpak om de energietransitie met waterstof centraal. De sprekers zullen de mogelijkheden belichten.

Corona maatregelen

De bijeenkomst werd live gehouden zonder ingrijpende Corona maatregelen. Er was ook een livestream zijn in verband met het beperkte aantal plaatsen in de zaal.

De entree was gratis.

Links

Links naar andere CPS sites

Programma

 -  uur Inloop en registratie
 -  uur Officieel programma (details volgen)
 -  uur Netwerkborrel