foto Protarget

Thema: Geconcentreerde zonthermie in de warmtetransitie

Zonthermie en in het bijzonder geconcentreerde zonthermie zijn vrij onbekend in Nederland. De vlakke plaat collectoren worden wel toegepast bij woningen en ook steeds meer bij stadsverwarming. Ook de vacuümbuizen vinden steeds meer hun weg. Maar Geconcentreerde zonthermie wordt in Nederland nog niet toegepast. Dat is merkwaardig want in al ons omringende landen: België , Duitsland, Denemarken en zelfs Zweden wordt het nu al ingezet voor niet alleen warmtenetten, maar ook voor proceswarmte in de industrie..

De Vereniging voor Zonnekrachtcentrales organiseerde op 28 augustus een bijeenkomst in Gouda, speciaal voor iedereen die werkzaam is in de warmtebranche of hiermee te maken krijgt. Het doel van deze bijeenkomst was om kennis en ervaringen te delen over deze nog vrij onbekende techniek en de toepassingsmogelijkheden voor duurzame verwarming van de gebouwde omgeving, via bijvoorbeeld warmtenetten, in Nederland.

Op de bijeenkomst kwamen voorbeelden uit België en Duistland uitgebreid aan de orde, door mensen die daar direct bij betrokken zijn. Zie het programma en aanmelding

Door het zonlicht te concentreren kun je namelijk gemakkelijk hogere temperaturen bereiken.

Voor huishoudens heeft dit het voordeel dat je in principe je gewone radiatoren zou kunnen blijven gebruiken en er ook warm tapwater geleverd kan worden, voor de industrie betekent het dat ze een groot deel van hun warmtevraag (proceswarmte) of koeling uit CST (Concentratied Soilar Thermal) kunnen halen. 

Opmerkelijk is verder nog dat per vierkante meter apertuur oppervlak drie keer zoveel energie geoogst kan worden dan met PV, In ons land met beperkte ruimte een geweldig voordeel. Afbeelding Fraunhofer

Als je verder bedenkt, dat meer dan 50% van onze energiebehoefte uit warmte bestaat, dan begrijp je niet dat onze buitenlandse voorbeelden nog geen navolging gevonden hebben in Nederland. Zie ook het VZKC rapport Focus op de warmte-transitie

De presentaties van de sprekers zijn te downloaden onder "Documenten" , de opnames zijn terug te kijken via opnames YouTube ,

U kunt zich daar ook abonneren op het VZKC YouTube kanaal.

Sprekers:

Marc Peters van Darel bv Dit bedrijf begeleide Azteq (België) bij de bouw van 3 trogspiegelcentrales gebouwd in België, twee voor de industrie en 1 voor stadsverwarming.

Carsten Corino, & Amelie Krahl van Sunoyster, (Duitsland): Dit bedrijf heeft een bijzondere trogspiegel ontworpen die niet alleen de zon van oost naar west kan volgen, maar ook met de zon meedraait. Bovendien kunnen er op het systeem nog zonnepanelen bevestigd worden waardoor het behalve warmte ook elektriciteit kan produceren. Daarnaast zullen een aantal leden van onze vereniging in een pitch kort vertellen waar ze mee bezig zijn.

VZKC

Na een aantal bijeenkomsten gewijd te hebben aan Waterstof uit de woestijn leek het ons tijd eens te kijken wat CSP in Nederland kan betekenen. We hebben daartoe in het voorjaar een VZKC Focusdocument (zie Focus op de warmte-transitie) geschreven, dat goed ontvangen is. De provincie Zuid-Holland heeft ons uitgenodigd voor een gesprek en met het Planbureau voor de Leefomgeving hebben we verschillende gesprekken gevoerd over nut en noodzaak. Daarnaast heeft het ingenieursadviesbureau Sweco belangstelling getoond en zij hebben plannen om het rapport in het Engels te vertalen.

Aanmelden

N.B. In verband met Corona is het verplicht u aan te melden. Dit kan via een e-mail naar secretaris@zonnekrachtcentrales.nl (met vermelding van uw KIVI lidnummer of niet KIV lid of nummer studentenkaart).

Programma

 -  uur Inloop of inloggen
 -  uur Start Programma
 -  uur Netwerken