Bijeenkomst VZKC

De VZKC nodigt ons uit voor de bijeenkomst van de Vereniging voor Zonnekrachtcentrales op 25
maart 2023. Deze bijeenkomst zal uit twee delen bestaan:

Speaker:

Abstract:

‘Groene waterstof voor alle Namibiërs’
 
Micha de Roos

Micha de Roos MSc is een gedreven en toegewijde industrieel ecoloog die ernaar streeft onze systemen duurzaam, sociaal en ethisch rechtvaardig te maken. Hij is een autodidactische generalist die economische, ecologische, psychologische, socio-technische en filosofische inzichten combineert om systemische oplossingen te bedenken die de problemen van onze huidige samenleving bij de wortel aanpakken. Micha combineert idealisme met een pragmatische aanpak en werkt vooral graag aan complexe vraagstukken rond de energietransitie, sociaal-technische innovaties, circulaire economie en het aan banden leggen van CO2-emissies..

De studie ontwikkelde een theoretisch raamwerk om te beoordelen hoe de gezamenlijke inspanningen van de belangrijkste actoren en instellingen in relatie tot waterstofprojecten, een lokale, inclusieve en rechtvaardige ontwikkeling stimuleren of blokkeren in Namibië.

Om gegevens voor het raamwerk te verzamelen, werd een casestudy uitgevoerd met 20 semigestructureerde interviews met belangrijke waterstofactoren in Namibië en werden diverse rapporten, overheidsdocumenten, academische studies en nieuwsartikelen bestudeerd. De inzichten uit de casestudy werden gebruikt om belangrijke strategieën en beleidsaanbevelingen te formuleren.

Micha heeft diverse bijeenkomsten gehad met de Nederlandse ambassade en diverse ministeries om te lobbyen voor de uitvoering van de belangrijkste aanbevelingen.

Micha heeft ook ervaring met een succesvolle eigen start-up en het leiding geven aan een studenten consultancy team.

Speakers bio

Micha is een extroverte masters student aan de TU Delft, loopt stage bij het Havenbedrijf Rotterdam, en heeft een passie voor duurzaamheid en innovatie. Hij werkt vooral graag aan complexe vraagstukken rond de energietransitie, sociaal-technische innovaties, circulaire economie en het aan banden leggen van CO2-emissies.

Bijdrage

De toegang is gratis voor VZKC leden. Voor niet-VZKC leden is de entree € 10,-.

Opname

Er zullen opnames worden gemaakt, die na de bijeenkomst op YouTube zullen worden gezet.

Indien u zich aanmeldt, gaat VZKC ervan uit, dat u geen bezwaar heeft, tegen het maken van opnames, die vervolgens zullen worden gepubliceerd op het internet.

Aanmelden

Informatie VZKC secretaris@zonnekrachtcentrales.nl

Links

Programma

 -  uur Inloop
 -  uur Programma jaarvergadering (ALV - VZKC leden)
 -  uur Pauze / Entree belangstellenden Lezing Micha de Roos
 -  uur Lezing Micha de Roos over ‘Groene waterstof voor alle Namibiërs’
 -  uur Netwerkborrel