Ecovat Seasonal Thermal Energy Storage

N.B. Deze activiteit is uitgesteld tot in het najaar i.v.m. de verlate start van de bouw van het Ecovat.

Om duurzame energie maximaal te kunnen benutten is er vraag naar flexibiliteit. Het aandeel duurzaam opgewekte energie groeit en hiermee ook de vraag naar flexibiliteit. Energieopslag zorgt ervoor dat we flexibel met onze energie om kunnen gaan.

Het bedrijf ECOVAT heeft een innovatieve oplossing voor het verwarmen van woningen. Na een aantal jaren van evaluatie is men nu bezig met het realiseren van een Ecovat in Arnhem.

Het Ecovat energieopslagsysteem is hierbij the missing link: betaalbare thermische energieopslag over de seizoenen heen.
Het doel van een Ecovat in een energiesysteem is om evenwicht tot stand te brengen tussen aanbod en vraag van duurzame energie door middel van energieopslag.
De grote opslagcapaciteit en efficiëntie maken het mogelijk om energie op te slaan over de seizoenen heen. Zo speelt Ecovat optimaal in op vraag en aanbod van energie en gaat dit aantonen met het project voor "Het Dorp".

Het bezoek bestaat uit een presentatie met technische inhoud over hoe het systeem werkt, bestuurd en gebouwd wordt. Daarna brengen we een bezoek aan de bouwlocatie waar het ECOVAT gerealiseerd wordt.

Dit is een uniek moment om de constructie van ECOVAT te bekijken want daarna verdwijnt het ECOVAT onder de grond. Het Ecovat maakt deel uit van de Herontwikkeling van het "Het Dorp".

Gastheer is de heer Aris de Groot Managing Director & Eigenaar ECOVAT

Voor nadere informatie: Dr. ir. Eric Persoon e-mail eric.persoon@upcmail.nl

Programma

 -  uur Ontvangst en presentatie ECOVAT N.B. Uitgesteld tot in najaar i.v.m. start bouw!!
 -  uur Bezoek aan het ECOVAT in aanleg