Het onderwerp, verzorgd door de Stichting Gelijkspanning, is dit keer het project DC-OVL-XXL wat gaat over de grootschalige toepassing van DC in de openbare verlichtingsnetten. We gaan in gesprek met Wilfred Akerboom, senior productmanager bij CityTec en met Bart van der Vegte, adviseur duurzame stads- en gebiedsontwikkeling.
 
Doelstelling van het project is om drie grootschalige demonstraties (één bestaande situatie en één nieuwbouwsituatie en één locatie met bijzondere infrastructurele voorzieningen) uit te voeren, waarin met behulp van gelijkspanningstechnologie voor openbare verlichting:

1. de haalbaarheid van DC toepassing bij grootschalige OVL projecten wordt aangetoond
2. de structurele duurzaamheidpotentie zichtbaar wordt gemaakt
3. de financieel-economische haalbaarheid wordt aangetoond
4. het verdere potentieel van andere toepassingen van DC in de buitenruimte in kaart wordt gebracht

Als dit haalbaar is, kan er significant bespaard worden op de grondstof koper bij de aanleg en op energie bij het gebruik. Daarnaast kan de infrastructuur voor straatverlichting mogelijk ook ingezet worden voor energievoorziening van ander straatmeubilair, pv en batterijen voor integratie van duurzame opwekking en/of voor het opladen van elektrische voertuigen.
 
De interviewers zullen Wilfred vragen naar de stand van zaken van het project, wat is er bereikt, wat nog niet en vooral, wat is er geleerd. Bart zal zijn ervaringen delen met het overtuigen van eigenaren van OVL netten, zoals gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat.


Aanmelden voor het webinar DC

 

Links:

https://www.kivi.nl/afdelingen/elektrotechniek/activiteiten/activiteit/elaadnl-lantaarnpalen-als-laadpunt-het-ei-van-columbus
https://www.kivi.nl/afdelingen/elektrotechniek/activiteiten/activiteit/slim-energie-delen
https://www.kivi.nl/afdelingen/elektrotechniek/activiteiten/activiteit/webinar-dc-elektrische-energieopslag-door-stichting-gelijkspanning-nl
https://www.kivi.nl/afdelingen/elektrotechniek/activiteiten/activiteit/uitleg-project-casio-dit-staat-voor-chargepoint-and-storage-in-one